I tillegg vurderer Widerøe, Norwegian og Jet2.com å kutte i trafikken på Flesland.

Dermed kan Bergen i verste fall bli sittende igjen med en håndfull av de nye internasjonale flyrutene, som ble lansert og etablert i vår og på forsommeren.

Bergen har i år fått hele 11 nye utenlandsruter. To av dem er allerede vedtatt nedlagt, i tillegg er fremtiden usikker for en rekke ruter. Totalt kan inntil sju av de 11 rutene forsvinne. Men ledelsen i Avinor på Flesland gir ikke opp.

— Vi har fremdeles kontakt med de flyselskapene som vurderer sine ruter. Fortsatt har vi håp om at flere av dem kommer til å fortsette. Dessuten er vi i dialog med selskaper som vurderer helt nye ruter i 2007, sier terminal- og markedssjef i Avinor, Alf Sognefest til BT.

Fikk dødsstøtet

Distriktssjef Arnt Haugland i SAS Braathens bekrefter at de to direkterutene til Paris og Roma allerede har fått dødsstøtet. Bergen-Roma legges ned fra 14. oktober, mens Bergen-Paris ikke lenger står på ruteplanen når vinterprogrammet starter fra 29. oktober.

— Begge disse rutene har hatt godt belegg i sommer. Det har vært flere vestlendinger med kurs for Roma og Paris enn utenlandske turister inn til Bergen. Men når sommeren er over og det nærmer seg høst, ser vi at etterspørselen etter billetter går kraftig ned på disse to rutene. Til tross for at dette har vært populære ruter, blir passasjerinntektene for små til at de blir lønnsomme. Etterspørselen etter lavprisbilletter er stor, mens for få reiser på forretningsklasse. Dermed går enhetsinntektene ned. Dessuten gjør de økte oljeprisene at kostnadene blir høyere. Bare drivstoffprisene har påført SAS-gruppen en ekstrakostnad på 1,1 milliard kroner i årets seks første måneder, sier distriktssjef Arnt Haugland.

Han legger imidlertid til at SAS Braathens vurderer å etablere to helt nye utenlandsruter til og fra Bergen neste år. Hvor man da skal fly, vil han ikke si noe om. Etter det Bergens Tidende har grunn til å tro, er Bergen-Milano et av alternativene som skal vurderes.

Norwegian sliter

Også lavprisselskapene Jet2.com og Norwegian sliter på sine nye ruter til og fra Bergen. Ledelsen i Jet2.com har ikke svart på henvendelser fra Bergens Tidende de siste dagene. Men ifølge selskapets internettsider skal flyruten Bergen-Newcastle kun opereres frem til 27. oktober. Etter den tid er det ikke mulig å bestille billetter.

Det samme er tilfelle med to av Norwegians nye direkteruter fra Bergen. I øyeblikket er både Bergen-Hamburg og Bergen-Manchester ute av Norwegians ruteplaner på selskapets lavpriskalender etter 1. november. Den tredje nye ruten, Bergen-Berlin, ligger fortsatt inne og selger godt. De andre faste utenlandsrutene til London, Paris og Praha er det heller ingen fare for.

Informasjonsdirektør Anne Grete Ellingsen i Norwegian avviser at dette betyr at flyrutene til Manchester og Hamburg allerede er besluttet nedlagt.

— Vi legger nå siste finpuss på våre ruteplaner. I løpet av kort tid vil det være klart hva vi gjør, sier Ellingsen.

Usikkert for Widerøe

Også Widerøe vurderer om man skal fortsette på direkterutene fra Bergen til henholdsvis Newcastle og Edinburgh. Begge disse rutene ble startet i vår.

Ifølge Alf Sognefest skal Avinor ha møter i nær fremtid med både Norwegian og Jet2.com for å drøfte situasjonen.

— Vi mener det er grunnlag for å fortsette flere av disse rutene. Vi tror eksempelvis at Jet2.com kan hente inn mye på å markedsføre sine gode videreforbindelser fra Newcastle til eksempelvis Spania og Italia. Det kan også tenkes at det ikke er marked for to selskaper som flyr på Bergen-Newcastle. Vi satser i alle fall på å kunne opprettholde en av dem. Går eksempelvis Jet2.com ut av Bergen-Newcastle, håper vi å få inn selskapet på andre ruter, sier Sognefest.

Kommer tilbake?

— Men er det ikke litt av en blåmandag når helt nye flyruter står i akutt fare for å forsvinne etter få måneders drift?

— Nei, vi må ta til oss at oljeprisene nå er blitt veldig høye og fører til et helt annet kostnadsnivå for flyselskapene. Dessuten er det forskjell på sommerruter og vinterruter, og at det er lettere å få godt belegg om sommeren enn om vinteren. Vårt mål er hele tiden å kunne gi befolkningen, reiselivsnæringen og næringslivet i bergensområdet et best mulig flytilbud hele året. Noen av de selskapene som vurderer sine ruter, signaliserer vilje til å komme tilbake - kanskje allerede neste år. Dessuten har vi forventninger om at også nye flyselskaper vil etablere seg i Bergen, sier Sognefest.

KORT VISITT: Bare måneder etter at 11 nye utenlandsruter ble satt opp fra Flesland, blir store deler av tilbudet fjernet. Først ut er SAS Braathens fly til Roma og Paris, som fjernes i oktober. ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ