I april meldte BT at en kvinne i 40-årene kreves for 22 millioner kroner etter storbrannen i Bergen i fjor vår.

Kvinnen er tiltalt for å ha tent på St. Jørgen kirke (Lepramuseet St. Jørgens Hospital), Bergen skolemuseum og en bygård.

Noen dager før rettssaken starter, forteller statsadvokat Benedikte Høgseth at erstatningskravet er ganske kraftig redusert.

— Erstatningskravene er per i dag i overkant av 14 millioner kroner, altså en nedjustering i forhold til de opprinnelige beregningene. Det er snakk om regresskrav for forsikringsselskap, sier Høgseth til BT.

Orgelet kan være tapt

Hun forteller at nedjusteringen først og fremst knytter seg til kirkebygget.

— Da tiltalen ble tatt ut, tok vi utgangspunkt i et veldig foreløpig anslag knyttet til skadene på St. Jørgen kirke. Estimatet var da 15 millioner kroner. Det er det kravet som nå er nedjustert - til cirka 7,6 millioner, sier Høgseth.

Ifølge henne er det også en viss usikkerhet knyttet til orgelet i kirken — i hvilken grad det lar seg reparere.

I tillegg er det kommet en del nye regresskrav.

— Det er fra beboere som har fått ødelagt klær og inventar, trolig som følge av røyk- og vannskader, sier Høgseth.

- Ikke råd til å betale

Kvinnens forsvarer, advokat Linda Ellefsen Eide, sa da tiltalen ble kjent at det er «helt illusorisk å tro at min klient skal kunne betale noe av dette».

— Men blir hun dømt, så vil erstatningsbeløpet hefte ved henne, sa Ellefsen Eide.

Bjarte Gullachsen er bygningsvernleder ved Bymuseet i Bergen.

Han sier de 15 millionene som ble lagt til grunn i tiltalen nok var en slags ramme for forsikringen deres.

— Og så langt ser det ut til at vi klarer å holde oss godt innenfor den rammen, sier Gullachsen til BT.

«Omfattende skader»

Han forteller om begrensede brannskader, men omfattende sot- og vannskader.

— Vi er akkurat, i disse dager, ferdige med de bygningsmessige utbedringene. Nå gjenstår en del usikkerhetsmomenter, blant annet i forhold til orgelet. Spørsmålet er om det lar seg restaurere eller om det må suppleres; det har vi ikke endelig tatt stilling til. Orgelet blir uansett stående i kirken på grunn av den kulturhistoriske verdien, sier bygningsvernlederen.

Gullachsen forteller også om mulige setningsskader etter brannslokkingen.

— Mye av slokkevannet gikk ned i grunnen. Nå holder vi på med såkalte mikromålinger, for å finne ut om kirkebygget synker mer enn tidligere. De målingene har vi ennå ikke fått svar på. Og når svaret kommer, er spørsmålet om en eventuell økende synking kan knyttes direkte til brannen og de ganske enorme vannmengdene som ble brukt i slokkingen.

«IKKE FARE FOR MENNESKELIV»: Erstatningskravet for bygården i Lille Øvregate 20 C er beregnet til cirka 7 millioner kroner. Den tiltalte kvinnen (innfelt) har innrømmet påtenningen av flere branner i Bergen sentrum, på kveldstid torsdag 11. april i fjor. Hun er tiltalt etter den såkalte «mordbrannparagrafen» i straffeloven, men uten at mordbrann-alternativet av bestemmelsen er brukt. Påtalemakten mener det ikke var fare for menneskeliv. ARKIVFOTO: ODD MEHUS