GUNNAR WIEDERSTRØM

For å rette opp på resultatet foreslår byrådet kraftige reduksjoner i sosialhjelpsutbetalingene. Blant annet skal den såkalte 80-prosent regelen vekk, kontantstøtten vil nå bli regnet som inntekt og de generelle satsene skal ned på samme nivå som Oslo. Til sammen regner byrådet med å spare 45 millioner kroner på disse sparetiltakene.

I tillegg foreslår byrådet å tillate flere barn på barnehageavdelingene for å øke inntektene. Byrådet vil og kutte 30 millioner kroner på vedlikehold av kommunale bygg. Selv med disse kuttene regner ikke byrådet å oppnå målet om balanse i regnskapet i år. Det står igjen 40 millioner kroner før Bergen går i null.

Helse— og sosialsektoren er kommunens problembarn nummer en. Innenfor omsorgen for eldre og særlig pleietrengende ligger det an til et overforbruk på 90 millioner kroner. Og på sosialhjelpsbudsjettet renner pengene unna. Fortsetter forbruket i samme takt som nå, ligger det an til et merforbruk på 43 millioner kroner.