Det viser tall som SINTEF Helse presenterer i dag. I 2005 kjøpte helseforetakene private sykehustjenester for nesten en halv milliard kroner. I fjor reduserte sykehussektoren kjøpene til 374 millioner kroner. Helse Vest har også redusert tallet på sykehusdøgn på privatklinikker med hele 27 prosent.

Helseforetaket har ikke inngått noen nye avtaler med privatklinikker i år.

— Vi mener de avtalene vi inngikk i fjor dekker behovet, sier plansjef Hans Stenby i Helse Vest.

Kunne operert flere

— Vi skulle gjerne operert flere pasienter, sier Sjur Braaten.

Han er faglig leder og en av eierne av Bergen Spine Center. Sykehuset som ligger vegg i vegg både med Haraldsplass og Haukeland åpnet i fjor høst. Klinikken har i år avtale om å gjøre 220 operasjoner for Helse Vest.

Braaten er redd mange av pasientene som kommer til klinikken hans i høst, enten må vente unødig lenge eller henvises til andre sykehus på grunn av begrensninger i avtalen med Helse Vest. Hittil i år har pasienttilstrømningen vært så stor at Bergen Spine Center allerede har utført over 150 av de 220 operasjonene som inngår i avtalen med Helse Vest.

— Ventetiden for operasjon har til nå vært ca. seks uker. Men jeg frykter lengre ventetid etter ferien fordi vi må fordele de siste 70 operasjonene vi kan gjøre jevnt utover resten av året, sier han.

Han forteller at klinikken har vært i kontakt med Helse Vest for å få vurdert om det er mulig å få utvidet operasjonsavtalen.

Har kapasitet

Men plansjef Hans Stenby i Helse Vest deler ikke Braatens bekymring.

— Vi har kapasitet til å operere alle ryggpasienter på våre sykehus og innenfor avtalerammene, sier han.

Stenby peker på at de private sykehusene har fått beskjed om å fordele de tildelte operasjonskvotene gjennom hele året slik at de ikke bruker opp operasjonskvotene før året er omme.

— Men vi har registrert at noen av klinikkene vi har avtale med, har hatt vel høy aktivitet i første halvår. Dermed kan de bli nødt til å begrense seg i andre halvår. Han opplyser at det ikke er aktuelt å utvide avtalene med privatklinikkene.

KNUT STRAND