I dag la Frp-ledelsen i Bergen frem sitt første alternative budsjett etter at de gikk ut av byrådet i vår. Neste uke begynner budsjettforhandlingene med byrådet, som må ha med seg Frp eller et annet parti for å få flertall i bystyret.

— Vi går inn i forhandlingene med sikte på å bli enige, og det er et godt signal at vi er invitert til å forhandle. Men det er umulig å spå hvordan det går, sier Liv Røssland, Frps gruppeleder i bystyret.

Hun karakteriserer klimaet mellom Frp og byrådet som «greit» etter bruddet som skapte vondt blod i vår.

— Alle har bestrebet seg på at bruddet skulle håndteres voksent. Vi har et ansvar for å gi byen et budsjett, sier Røssland.

- For dyre barnehager

De største endringene fra byrådets budsjettforslag finnes i investeringsbudsjettet. Frp flytter 134 millioner kroner – og samtlige kroner tas fra barnehagebudsjettet.

Det betyr at de planlagte kommunale barnehagene i Skansemyrveien, Solheimslien, Ravneberget og Valheim ikke blir bygget. I stedet skal pengene brukes til kommunale utleieboliger, avsetning til nytt sykehjem, tre nye redningsbiler til brannvesenet og forskuttering til infrastruktur.

— Vi mener at private aktører må bygge de barnehagene som trengs neste år. De planlagte barnehagene ligger på noen av byens dyreste tomter. Vi mener at vi nå må stoppe opp og spørre oss om det er riktig å bruke så mye penger til dette, sier Røssland.

— Tre av barnehagene er sentrumsnære, og det er der det er størst behov for nye barnehager. Vil det ikke være for dyrt for private å finne sentrumsnære tomter?

— Det mener vi må bli opp til markedet, og tilbud og etterspørsel. Private aktører sitter på mange flere tomter og løsninger enn det offentlige, svarer Frps fraksjonsleder i finanskomiteen, Tor A. Woldseth.

Skjermer de eldre Også i driftsbudsjettet legger Frp opp til å bruke like mye som byrådet, men partiet omprioriterer mellom områdene. Budsjettvinneren er ikke overraskende helse og omsorg, som får 26,3 millioner ekstra. Også skole og barnehage får styrket driftsbudsjettet. Her er noen av punktene:

  • Frp vil ikke øke egenbetalingene i hjemmetjenester, slik byrådet har forslått. Det utgjør 10 millioner kroner.
  • Totalt har Frp lagt inn 9 millioner kroner mer til integreringstiltak. Partiet ønsker å flytte morsmålsundervisningen til den enkelte skole, og vil støtte et prosjekt som skal involvere innvandrerforeldre mer i skolen.
  • Frp vil opprettholde internatet på Alrekstad skole for elever med atferdsproblemer. Det koster 2,7 millioner kroner i året.

— Internatet er et viktig tilbud. Det er ikke lett for familiene til slike elever, og da gir internatet en avlastning. Når det gjelder integrering, ser vi at enkelte innvandrerelever ligger to år etter sine jevngamle klassekamerater. Vi tror det vil hjelpe å bringe morsmålslærerne inn i klasserommet, sier Røssland.

Kutter klima og finkultur De største kuttene kommer på områdene klima, miljø og byutvikling og kultur, i tillegg til administrasjon.

Posten for klimatiltak blir kuttet med 8 millioner kroner, uten at Frp vil si hva det skal gå ut over.

— Men dette er en vag og lite spesifisert post fra byrådets side. De har lagt opp til en kraftig økning her, vi trekker inn en del av økningen. Det må være lov når økonomien er såpass anstrengt, sier Røssland.

I kulturbudsjettet er det den såkalte elitekulturen det går ut over. Frp vil stryke hele bevilgningen til den planlagte kunstbiennalen i Bergen, et av tidligere kulturbyråd Henning Warloes prestisjeprosjekter.

— Når staten ikke vil gå inn i prosjektet, blir biennalen altfor smal og for liten i europeisk sammenheng. Det er ikke riktig å prioritere noe sånt når vi vet utfordringene kommunen står ovenfor, sier Røssland.

Hva synes du om Frps budsjett? Si din mening her.