I midten av januar innførte Bergen kommune ulike tiltak for å stimulere til mindre bilbruk etter at giftlokket hadde lagt seg over byen. Tiltakene ble avsluttet i en periode, men deretter gjeninnført da vi fikk en ny periode med høy forurensning.

— Da tiltakene ble innført, var det varslet at de skulle gjelde frem til skolens vinterferie. Vi har ingen grunn til å fortsette tiltakene nå, og derfor avvikler vi de resterende tiltakene, sier informasjonsdirektør Robert Rastad i Bergen kommune.

Les også: Blir syk av sentrum

Tiltakene avvikles

Det betyr at:

  • De ekstra ekspressbussene mellom sentrum og Åsane senter og Lagunen avvikles fra fredag ettermiddag.
  • Alle ekstraordinære innfartsparkeringer avvikles, og eksisterende innfartsparkeringer gå tilbake til normal drift. Det innebærer at bare de som har oblat for månedskort på buss kan parkere på innfartsparkeringsplassene.
  • Sambruksfeltet fra sør blir avviklet i løpet av de neste dagene. Bilistene må her følge skiltingen til sambruksskiltene er tatt ned. Hvilken dag dette blir, er avhengig av når Statens vegvesen kan prioritere å ta bort skiltene.
  • Parkeringskapasiteten i Klostergarasjen var i går tilbake i normal drift på grunn av snøforholdene og vanskeligheter med gateparkering i sentrum.

Kan gjeninnføres

Rastad presiserer at det kan bli aktuelt å gjeninnføre restriksjoner dersom vi får en ny situasjon med høy forurensning.

— Vi vil fortsatt følge luftkvaliteten nøye, og om nødvendig vil tiltak bli gjeninnført.

Les også: Flytter fra forurensningen

I samarbeid med andre aktører har Bergen kommune startet arbeidet med å evaluere og oppsummere tiltakene.

— Det vil ta en tid før vi kan konkludere, sier Rastad.