Finansbyråd Christine B. Meyer (H) og byrådsleder Monica Mæland presenterte i dag den såkalte tilleggsinnstillingen til budsjettet for 2008. Den viser at budsjettet som ble lagt frem tidligere i høst, viste seg å være i overkant optimistisk.

— De klarer ikke å holde løftene, mener opposisjonen.

Bergen kommune forventer lavere inntekter neste år enn forutsatt, etter at to statlig nedsatte utvalg har foreslått endringer i inntektsfordelingen mellom kommunene. I grove trekk konkluderer utvalgene med en omfordeling fra de store til de små kommunene.

— I verste fall kan kommunen tape 120 millioner kroner i inntekter, sier Meyer.

Kutter mest i omsorg

Samtidig har byrådet økt bemanningen med to byråder og tilhørende politiske rådgivere. Bystyret er også innvilget økt honorar. Medregnet utgifter til bydelsstyrer vil merkostnadene til politisk drift beløpe seg til 30 millioner kroner neste år.

Her er noen av kuttene som foreslås i forhold til den første budsjettinnstillingen:

  • Rammene i helse- og omsorgsavdelingen reduseres med 42 millioner kroner.
  • Barnehage og skole kuttes med 26,9 millioner kroner.
  • Byrådsavdeling for finans ned 4,2 millioner kroner.
  • Byrådsavdeling for kultur, næring og idrett ned 4,4 millioner kroner.Helse- og omsorgsavdelingen skal spare åtte millioner kroner på mindreforbruk av sosialhjelpsutgifter. Nye bofellesskap for psykisk utviklingshemmede utsettes, det betyr seks millioner sparte kroner på driften neste år. Avdelingen forventer ti millioner kroner mer fra staten til såkalte ressurskrevende brukere, som går til å dekke inn kuttkravet.

Mindre til lekeplasser Barnehagene får lide ved at byrådet kutter to millioner kroner som skulle gå til å oppruste uteområder og lekeapparater. Byrådet skriver i sin innstilling at opprustingen allerede er kommet langt, og at kuttet derfor er forsvarlig.

Økningen i rammetimetallet i skolen berøres ikke av kuttene som nå foreslås. Nygård skole må tåle et kutt på mer enn seks millioner kroner til voksenopplæring. Og byrådet planlegger ytterligere ti millioner kroner i «foreløpig uspesifiserte» kutt i skolesektoren neste år.

Investeringer i det blå Også investeringsbudsjettet får merke de strammere tidene.

  • Ti nye boliger til funksjonshemmede og 15 boliger til utviklingshemmede utsettes til etter 2011.
  • Byggingen av 110 nye sykehjemsplasser utsettes også til etter 2011.
  • Samme skjebne får nytt museumsbygg på Troldhaugen og kulturhus på Ny Krohnborg, i Fyllingsdalen og Åsane.
  • Ny Krohnborg idrettshall samt det lenge etterlengtede 50-metersbassenget blir også utsatt.
  • Investeringer for 30 millioner kroner på Nattland-Hunstad skoler utsettes fra 2008 til 2010.Aldri så galt...

Bergen ble som kjent tvunget til å beholde piggdekkgebyret. Aldri så galt at det ikke er godt for noe: Byrådet regner med at gebyret sørger for 30 millioner kroner i ekstra inntekter neste år.

Bystyret skal ta stilling til kuttforslagene før jul.

Christian Lura (MMS)