— Det er dypt tragisk at skolene må foreta så store innstramminger på driften. Lærerne får mindre muligheter til å hjelpe elever som har spesielle behov, opplyser Åslaug Krogsæter, leder for Utdanningsforbundet i Sogn og Fjordane.

Balestrand først ute

Blant kommunene i fylket som i løpet av året må gå til oppsigelser, er Balestrand i Sogn først ute. Ved kommunens største skole, Sagatun, har fire lærere allerede fått varsel om oppsigelse.

— Det økonomiske klimaet for kommunene er langt, langt tøffere enn tidligere, det er noe de fleste merker godt nå. Riktig nok er vi først ute, men jeg regner med at mange andre kommuner i fylket også må si opp lærere i år, sier rektor ved Sagatun, Karstein Fardal.

Og han er klar på konsekvensene:

— Dette betyr færre timer for dem som trenger spesial- eller støtteundervisning. Vi må nå omorganisere oppleggene rundt disse elevene som trenger ekstra oppfølging. I tillegg kutter vi driftsbudsjettene både for SFO og skolen, sier Fardal.

Arbeidsmarkedet i området er veldig stramt.

— Jeg hørte eksempelvis nettopp at det var mer enn 50 søkere til syv lærerstillinger ved skolen i nabokommunen Høyanger, sier rektoren.

Færre ressurser

Krogsæter peker på at svært mange av kommunene i fylket ligger under landsgjennomsnittet i ressursbruk pr. elev allerede før årets kutt settes inn. Dette gjelder blant annet store kommuner som Sogndal, Førde, Eid og Florø. Men også i mindre kommuner som Askvoll og Bremanger får fire lærerstillinger hver overtallige fra høsten av, ifølge Krogsæter.

Muligheten til å hjelpe elever i klassene som har spesielle behov, er drastisk redusert. 18 kommuner i fylket har siste året redusert timer til å dele klassene eller sette inn ekstra lærer. Nå reduseres dette ytterligere.

I en klasse hadde fem elever behov for spesiell hjelp. Etter hvert steg antallet til 15 elever. Da får læreren en uhåndterlig jobb.

Flere kommuner i Sogn og Fjordane bruker nå assistenter på bekostning av stillinger til lærere. I en kommune er 24 prosent av årsverkene i skolen forbeholdt assistenter. 19 kommuner har tilsatt flere assistenter. Enkelte har en økning på mellom 75 og 180 prosent.