— Det er forferdeleg trist at barna går glipp av så mykje meistring og friluftsliv som vi har hatt i alle år i leirskulane. Dette er ei gulrot i kvardagen som barna ser fram til.

Det seier leiar Ann Hedvig Øvsthus ved Askøy Kommunale Foreldreutval (KFU). Ho er opplev at kommunen nedprioriterer av skulane.

— Politikarane i Askøy har kutta i skulebudsjettet dei siste elleve åra. Kommunen ligg på i botnplass i tildelingar pr. elev.

På grunn av at det statlege tilskotet for drift av leirskulane ikkje er øyremerkt, kan kommunen bruke tilskotet på andre ting.

Sparer 1,3 millionar

Årsaka til at leirskulane fjernast er dårleg økonomi. Leirskule for dei 17 skulane i kommunen kostar skulen 1,3 millionar kroner. Det har ikkje kommunen råd til.

— Vi driv veldig rasjonelt og effektivt frå før av, samtidig som vi får fleire elevar vi skal gje tilbod til. Det går ikkje i opp i opp, og difor leitar vi etter tiltak på å få endane til å møtast, seier undervisningssjef Åge Rosnes i Askøy kommune.

Dei fem siste åra har det vore innstrammingar på mellom fem og 12 millionar kroner for undervisningsavdelinga.

— Vi får tildelt stramme økonomiske rammer frå politikarane, og må prioritere å gje lærarar i klasseromma og tilpassa opplæring, seier han.

Sterke reaksjonar

Sidan kuttet vart klårt torsdag føremiddag, har ikkje reaksjonane frå foreldre latt vente på seg.

— Det er mange sinte fjes, og folk er veldig frustrerte. Reaksjonane har hagla inn på Facebook, seier Øvsthus ved KFU.

Leiar Lill-Harriet Andreassen (KrF) ved utval for oppvekst og levekår i Askøy kommune peiker på at kommunen generelt har ein stram økonomi.

— Alle avdelingar har fått innstrammingar dei siste åra. Vi skulle gjerne hatt midlar nok til å halde oppe tilbodet, men vi har ein realitet å halde oss til, seier ho.