SLUTT: Siste ferje gjekk frå Lerivik 30.april 2003.

No kan det bli slutt på at Norleds aldrande ferjer tøffar dobbelt så langt som fjorden er brei mellom kommunane Kvinnherad og Stord. Etter ti års bøn frå Kvinnherad har Stord formannskap i dag gitt etter og lovar ny ferjekai nærmare naboen.Kjemien mellom Sunnhordlands to største kommunar har ikkje vore den beste etter at Stord gong på gong har avvist ønskjet om halvert ferjetur over fjorden som skil grannane.

Mellombels i ti år

Skjersholmane ferjekai ut mot Bømlafjorden skulle vera mellombels løysing då Leirvik blei for trong i 2003, men var i ferd med å bli permanent.

Stordabuen prøvde, men fann av natur— og miljøomsyn ingen brukande alternativ. Heilt til i dag, då formannskapet med sju mot to røyster gjekk inn for nytt ferjestø der også Vegvesenet og Hordaland fylkeskommune lenge har ønskt det: På Kvernanes ved Rommetveit og E39.

- Ikkje fjordcruising

— Målet må vera at me skal kryssa fjorden, og ikkje driva med fjordcruising, sa gruppeleiar Harry Herstad (Ap) ifølgje avisa Sunnhordland.

Dersom Stord kommunestyre og overordna styresmakter følgjer opp, og Vegvesenet finn investeringsmidlar, vil ein ny ferjekai kunna byggjast på Kvernanes for 173 millionar 2008-kroner, ifølgje ein tidlegare rapport frå Statens vegvesen.

Kuttar billett med 30 kr

Ferja si overfartstid blir redusert frå 35 til 20 minutt, og ferjebilletten kutta med over 30 kroner. Innkortinga vil spara dei reisande utgifter på 95 millionar og offentlege ferjetilskot på 300 millionar kroner over 25 år, ifølgje Statens vegvesen.

Den samfunnsøkonomiske vinsten ved investeringa blir på over 240 millionar kroner netto.

Høyringssvar imot

Stord-politikarane har tidlegare prioritert å utgreia alternativt ferjestø i Djupavik ved Leirvik. Men her ville det krevjast svært store investeringar, blant anna grunna ei tunnelløysing mot E39.

Djupavik-kostnaden saman med alle høyringsuttalane som gjekk imot Kvernanes-alternativet, fekk rådmann Magnus Mjør til å innstilla overfor formannskapet på at Skjersholmane framleis blir lending for Kvinnherad-ferja.

Ny Halsnøy-kai

Kvinnherad-rådmann Trond Sætereng har lova at kommunen vil starta ein prosess for å planleggja nytt ferjeleie på Kvinnherad-sida straks Stord har imøtekome ønskjet om Kvernanes som ny Stord-lending. Førstevalet er ny ferjekai ved Ungholm, som er endå nærmare Stord enn dagens kai i Ranavik.

Ifølgje finansieringsplanen for Halsnøytunnelen, skal Ranavik vera ferjekai iallfall ut bompengeperioden på 15 år. Tunnelen blei opna i 2008, og førte til at Sunde på fastlandssida i Kvinnherad blei lagt ned som ferjekai for Stord-ferja.