— Det kan kanskje oppleves som et paradoks at vi for å få råd til nye tjenestetilbud er nødt til å omstille oss på denne måten, sier bydelsdirektør Ågot Himle i Årstad bydel.

Skolekutt

Bydelsstyret i Årstad har allerede kuttet i skole- og barnehagebudsjettene så mye at utdanningsdirektøren i Hordaland undersøker om bydelen bryter loven.

Men Årstad bydel er ikke den eneste som har kuttet i skole- og barnehagebudsjettene. Det har også Åsane, Bergenhus og Laksevåg bydeler gjort, alle med mellom en og to prosent i år. De fire bydelene utmerker seg med de styggeste regnskapstallene. Samlet ligger disse bydelene an til et underskudd på 100 millioner kroner i 2001.

Kutt i barnevern

I Bergenhus har bydelsdirektør Ole Vorland tatt fatt i barnevernsbudsjettet. Det etableres kun nye tiltak som er lovpålagte. Barnevernsbarn som trenger forebyggende tiltak rammes.

Foreløpig har ikke bydelsdirektør Ågot Himle tanker om å kutte drastisk i det forebyggende barnevernet.

— Kutter vi der, får vi det bare dobbelt igjen i barnevernstiltak senere, sier hun.

Åsane bydelsstyre har kuttet i barnevernet. Det skjedde på møte i bydelsstyret i går kveld. Da fordelte byrådspartiene og Høyre kutt på til sammen 2,2 millioner kroner. Deler av dette ble tatt i barnevernet.

Krisetiltak

Men det kan bli snakk om langt verre tiltak. I flere bydeler arbeides det med mer dramatiske krisetiltak, som å legge ned aldershjem eller la sykehjemsposter bli stående tomme. Men foreløpig er ikke slike forslag presentert verken for bydelsstyrer eller byråd.

Bydelsdirektør Ågot Himle beklager at bydelene ser ut til å bli syndebukker.

— Jeg aksepterer ikke at bydelene skal bli syndebukker for de økonomiske problemene kommunen her. Det er her tjenesteytingen foregår og vi sløser ikke med pengene.

Håper på tilskudd Bydelsdirektør Ole Vorland, som i disse dager vurderer kutt i hjemmehjelpen til mange eldre i Bergenhus, sier dette:

— Jeg har lyst til å se den som tør påstå at noen får mer hjemmehjelp enn de trenger. Situasjonen er heller den motsatte.

Himle mener bystyret må gi styringssignaler til bydelene som nå står foran smertelig kutt.

— Jeg synes det er rimelig at bystyret er med på å gi signaler om hvilke tjenestetilbud som skal kuttes på.

Himle har og merket seg at kommunen har større inntekter en først regnet med.

— Jeg håper de økte inntektene kommer bydelene til gode.