— Allerede merker vi at flere kvinner fortrekker å reise til Voss i stedet for å føde i Bergen. De synes rett og slett ikke servicen er bra nok, sier jordmor Mai Liss Sørebø.

Hun er distriktsjordmor i Meland kommune og deltar i den felles vakttjenesten for jordmødre som Nordhordlandskommunene har organisert.

Reiser til Voss

Bare den siste uken har hun sørget for at to par får reise til Voss for å føde der.

— Tilbakemeldingene vi får fra dem som har valgt å reise dit er svært gode. Jeg tror mange føler seg tryggere på de små fødeavdelingene enn på de store.

Jordmødrene i Nordhordland føler at de allerede merker at Haukeland må innskrenke fødetilbudet.

— For noen uker siden fikk jeg beskjed om at vi ikke lenger kan benytte ambulanse om vi må følge fødende til sykehuset. Det er Helse Bergen som dekker utgiftene til ambulanse til ambulansetransport. Denne type transport blir for dyr, sier Sørebø

Jordmoren synes dette er merkelig.

— Det er umulig for oss å hjelpe til om vi skal benytte privatbil eller drosje. Kan vi ikke benytte ambulanse har det ingen hensikt å følge, sier hun.

Til Stortinget

Også på Stortinget har spareforslagene på kvinneklinikken vakt oppmerksomhet.

Laila Dåvøy (KrF) som er medlem i helse- og sosialkomiteen sier at hun kommer til å ta forholdene for fødselsomsorgen direkte med helseminister Sylvia Brustad. Dåvøy skal også over helgen ha et møte med jordmødrene i Nordhordland.

INNSTRAMMING: Fødende er ikke fornøyd med servicen på Kvinneklinikken i Bergen. Over helgen blir helseministeren koblet inn i saken.
Helge Skodvin (arkiv)