— Så lenge som vi har jobbet med Bergensprogrammet, 6-7 år, er det svært viktig å stå ved det vi har sagt til bergenserne. Det gjelder både for Bergen kommune og for staten. Men i forslaget til Nasjonal Transportplan, legges det opp til at staten reduserer sitt bidrag til Bergensprogrammet med 400 millioner -kroner, eller 28 prosent i forhold til det som er blitt lovet, sier byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen til Bergens Tidende.

Nettopp dette er et hovedpoeng i kommunens uttalelse til NTP, som passerer byrådet i dag på sin vei mot bystyrebehandling.

Skansetunnelen i fare

Statens bidrag til Bergensprogrammet (bybanen, Ringveg vest, Skansetunnelen og mange andre ting) er ikke ekstraordinære midler, men må hentes fra den fylkesfordelte rammen som Stortinget deler ut hver høst når statsbudsjettet behandles. NTP trekker opp linjene helt frem til 2015. Ifølge NTP vil rammebevilgningene skrumpe såpass dramatisk i denne perioden at statens bidrag til Bergensprogrammet reduseres fra 1415 til under 1000 millioner kroner. Konsekvensenkan bli at store deler av Bergensprogrammet må kuttes ut. For eksempel Skansetunnelen. Skal bortfallet oppveies, kan det trolig bare skje ved å øke bompengeinntektene.

Statssekretær Alfred Bjørlo i Samferdselsdepartementet har riktignok forsikret at regjeringen vil stå ved inngåtte forpliktelser, men Anne-Grete Strøm-Erichsen føler seg ikke helt beroliget.

— Jeg tviler på om Nasjonal Transportplan er satt sammen uten politisk godkjenning, sier hun.

Stopp i mange år

Går det slik NTP legger opp til, vil utviklingen på hele transportsektoren gå med sneglefart i årene som kommer, og det bekymrer byrådslederen.

— Det er altfor knappe midler også til Kyststamveien. Når Moberg-Svegatjørn er ferdig, får vi et opphold på mange år før byggingen fortsetter fra Os til Rådal. Vi krever at dette arbeidet går kontinuerlig, og på E39 i Åsane krever vi at Eikåstunnelen blir bygget tidligst mulig i planperioden.

Konklusjon om seilingsled

Når det gjelder sjøtransport irriterer det Strøm-Erichsen umåtelig at Nasjonal Transportplan trekker konklusjon på nytten av ny seilingsled til Bergen mens saken fremdeles er til utredning.

— Departementet har bedt oss om å bidra med penger til en ny utredning av alternativ seilingsled gjennom Skjellangersundet. Vi fant det litt underlig, men gikk med på det. Da er det mer enn merkelig når NTP allerede nå trekker den konklusjon at lønnsomheten i prosjektet er marginal. Det dreier seg bl.a. om Bergen sitt rykte som cruisehavn. Og denne trafikken er svært viktig også for fjordområdene både nord og sør for Bergen. Dessuten må vi ikke glemme at ny seilingsled til Bergen var Stortingets egen forutsetning for å gi byggetillatelse for Askøybroen, sier Strøm-Erichsen.