• Om Øyvind Halleraker (H): «Har lagt hele sin karriere i et prosjekt, byggingen av en natur— og miljøødeleggende Hardangerbro. Kjent for å gå krokveier.»
  • Om tidligere ordfører Ingmar Ljones (KrF), i boken kalt «Linjalen». «Ikke løftet en finger for Bergen by på miljøsiden.».
  • Om Dag Hareide , generalsekretær i Norges Naturvernforbund 1991-95: «En rødvinsfilosof. Trodde miljøsaken dreide seg om å bremse hastigheten på dorullens omdreining».
  • Om Tor Chr. Sletner , beredskapsdirektør i Kystverket: «Har ikke et sekund tatt ansvar for oljevernberedskapen. Burde vært sparket.»
  • Om Øyvind Korsberg (Frp): «Den desidert mest miljøfiendtlige politiker som har trakket rundt i Stortinget. En farlig mann for nasjonen».
  • Om Finn Bjørn Tønder , journalist i BT: «Særdeles skummel journalisttype. Til tider meget uansvarlig».

Oddekalvs ordliste

Med boken følger en egen ordliste. Der finner leserne blant annet:

*** Apparatsjik:** Trofast partitjener uten særlig kontakt med det virkelige liv, også kalt Jens.

*** Gaulepølse:** 1) Overfôret harebikkje som ikke aner hvordan den skal oppføre seg på jakt. 2) Ordfattig politiker, gjerne overvektig.

*** Gnom:** Treffende beskrivelse på byråkrat fra Stord, i Norges Naturvernforbund.

*** Kryp (lite):** Saksbehandler for vann og avløp i Bergen kommune.

*** Lakeier, lydige:** Norsk Petroleumsinstitutt, for oljebransjen, Trygg Trafikk, for veimafiaen.

*** Luskepuddinger:** Organisasjonsmenneske som trives best i bakrommene.