GUNNAR WIEDERSTRØMGunnar.wiederstrom@bt.no

Det råder uvitenhet og stor usikkerhet blant ansatte i fylkeskommunen og kommunen om hvordan man skal møte flyktninger og innvandrere. Samtidig viser en undersøkelse kommunen har gjort at flyktninger og innvandrere føler avmakt i forhold til det offentlige hjelpeapparatet.

— Dette handler mye om god kommunikasjon. Og grunnlaget for god kommunikasjon er kunnskap om den man skal kommunisere med.Kunnskap om den kulturelle bakgrunnen til dem som vender seg til offentlige instanser, gjør det lettere å utnytte de ressursene som innvandrere og flyktninger har, sier byråd Anne Gine Hestetun.

100 ansatte på sykehus, helsestasjoner, barnehager og skoler vil få delta på tre dagers kurs i år. Kursene skal gi innsikt i religioner, tradisjoner, de erfaringer innvandrere har og deres opplevelser i møte med nordmenn og det norske samfunnet.

— Er det bare offentlig ansatte som skal legge til rette for god kommunikasjon?- Nei, vi må også stille krav til innvandrere. Stiller vi ikke krav, viser vi ikke respekt, sier bydelsdirektør i Årstad, Ågot Himle.