Psykiske helseproblemer fører totalt sett til flest tapte arbeidsår i Norge, viser NAVs sykefraværsstatistikk.

Bare det siste året har over 19 prosent av befolkningen vært sykmeldt på grunn av psykiske helseproblemer.

Nå vil Bergen Kommune statistikken til livs og tilbyr innbyggerne gratis kurs i depresjonsmestring (KID). Denne uken starter KID-kursene opp for andre år på rad.

18 kursholdere fra kommunen er klare for å lære bergensere å unngå depresjoner.

— Økt pågang

— Kurset er et lavterskeltilbud som skal gi deltakerne en verktøykasse til mestring av hverdagen, sier spesialrådgiver Audun Pedersen. Han har ansvaret for psykisk helse i Bergen kommune.

I fjor var det rundt 30 som gikk på kurs hele året. I år er det 60 som ønsket kurs bare i høst. 32 av dem starter på kurs i oktober, flere vil få tilbud til våren.

— Det blir langt flere på kurs i år enn i fjor, sier han.

Ikke for alvorlig syke

Pedersen forteller at kurset er rettet mot personer som mener de trenger det. De trenger ikke være sykemeldt og det kreves ingen henvisning fra lege.

Han forklarer at dette er et kurs for folk som sliter med tilbakevendende tristhet og depressive tanker, uten at de er alvorlig psykisk syke eller sykemeldt av den grunn.

— Det er for folk som opplever perioder med depressive tanker der de fungerer dårligere.

Alvorlig psykisk syke personer er ikke egnet for kurset.

— Det blir foretatt en siling av søkere, gjort av utdannede kursledere, forteller Pedersen.

Teknikker

Mestring av negative tanker. Belønningsstrategier. Gledesøvelser.

Over åtte kvelder á 2-3 timer, lærer deltakerne teknikker som kan skape orden i kaoset og snu om på negative tanker.

Kursene, som ledes av sykepleiere og vernepleiere med videreutdanning i psykiatri, er lagt opp som et mestringskurs. Pedersen understreker at det ikke må forveksles med gruppeterapi.

Kurset skal lære deltakerne teknikker for å mestre hverdagen når livet går litt i motbakke.

— Det handler om å stoppe negative tankemønstre før de får utviklet seg. Du lærer om hvilke tanker som gjør at tristheten blir tristere , sier Pedersen.

Lysere tider

Pedersen forteller at mange gruer seg til kurset, men er svært fornøyd etter endt kurs.

— De fleste er noe blyge i begynnelsen av kurset, men opplever at de blir tryggere på hverandre og mer aktive gjennom kurset. De fleste rapporterer om stor nytteverdi etterpå.

Målet er at deltakerne skal ha lært seg å kjenne igjen tegnene på hva som starter en depressiv utvikling, for dermed kunne unngå tilstanden i fremtiden.

— Hvordan en depressiv periode starter er ulikt fra person til person, men ofte likt fra gang til gang hos den enkelte, forteller Pedersen.

Han håper folk kan våge og fortelle at de har vært på kurs og fått hjelp, slik at andre også kan la seg inspirere til å gå på kurs.

— For mange viser det seg ofte enklere å stanse en depresjon enn folk tror.

Sliter du når høsten kommer? Del dine erfaringer her.

OM DU SLITER: Kurset bygger på kognitiv sosial læringsteori og vektlegger at man ved depresjon har flere selvkritiske tanker, og økt aksept for slike tanker, om seg selv, andre og fremtiden. Eksempler på slike tanker kan være, "jeg er håpløs", "en kan ikke stole på noen" eller "ingenting nytter".
iIfoto: Scanpix