Uroen rundt sikkerhetsavdelingen på Sandviken sykehus er bakgrunnen for at Jan Arne Neteland ble kastet som leder av Fagforbundet Helse Bergen.

— Vi kjente oss dolket i ryggen av vår egen fagforeningsleder. Derfor sa jeg meg villig til å stille som motkandidat til Neteland, sier Knut Inge Olsen, som vant kampvoteringen på fagforeningens årsmøte.

Benkeforslag

Fagforbundet Helse Bergen er en stor og rik fagforening med over 3000 medlemmer. På årsmøtet 31. januar lå alt til rette for gjenvalg av Neteland - for femte gang.

Bare 49 stemmeberettigede hadde meldt sin ankomst til årsmøtet og var i gang med middagsbespisningen, da en gruppe fra Sandviken sykehus uventet dukket opp.

Plutselig var det 71 stemmeberettigede på årsmøtet.

Under valget kom det benkeforslag på Knut Inge Olsen som ny leder. Olsen, som var tillitsvalgt for psykiatrien, har vært involvert i saken rundt sikkerhetsavdelingen på Sandviken sykehus.

Kampvoteringen endte hårfint i Olsens favør med 36 mot 35.

Tatt opp sentralt

Like før jul ble Sandviken-saken løftet opp på sentralt nivå i Helse Bergen og Neteland koblet inn.

Ifølge Olsen gikk Neteland da i møte med ledelsen for Helse Bergen uten å først rådføre seg med sine kolleger i psykiatrien.

— Så dette var nærmest takk for sist?

— Nei, dette var ikke noe takk for sist. Men medlemmer på sikkerhetsavdelingen likte ikke Netelands fremferd overfor våre tillitsvalgte. Disse ba meg om å stille som motkandidat. Det ser jeg som en ære, sier Olsen.

Neteland skal ha støttet den moderate fløy ved Sandviken sykehus og formanet tillitsvalgte og medlemmer om å håndtere saken tjenestevei istedenfor å gå ut i media.

- Kom ingen vei

Neteland avviser at han skal ha falt sine kolleger i ryggen:

— Vi hadde visst lenge at ledelsen i psykiatrien ikke kom noen vei med de tillitsvalgte ved Sandviken. Da må sentrale tillitsvalgte kobles inn. Oppryddingen som pågår skjer også uten de tillitsvalgte fra Sandviken.

— Jeg ble bedt om å stille på møtet av foretakstillitsvalgt og har slett ikke dolket noen kolleger i ryggen, sier han.

Elisabeth Stormark ble valgt til sekretær i styret, men valgte etter årsmøtet å trekke seg fra vervet.

— Jeg aksepterer ikke kuppet og kulturen dette gjenspeiler. Når Olsen samler en busslast av stemmegivere fra egen arbeidsplass, ser han helt bort fra valgkomiteens arbeid for selv å vinne posisjon, sier Stormark.

Derfor trakk hun seg både som nyvalgt sekretær og som medlem i valgkomiteen.

— Det er omkring 3000 medlemmer i Fagforbundet, og jeg kan aldri tenke meg at Olsen hadde blitt valgt dersom medlemmene var kjent med kuppet. Dette fremstår som udemokratisk, sier Stormark.