TRUDE HAUG (tekst og foto)

trude.haug@bt.no

— Det hadde vært bedre at huset ikke var blitt oppusset den gangen, sier Tom Berg hos murmesterforretningen Ingvald Rognaldsen, som står for renoveringen av Hordaland Kunstsenter på Klosteret. Byggteknisk konsulent Olav B. Blindheim er enig.

Ekspertisen samlet seg i går for å se på miseren med det gamle 1700-tallshuset.

— Plastmalingen har gjort at huset har vært potte tett og ikke har fått puste. Fuktighet har samlet seg opp og frosten har sprengt ut store stykker av murpussen, forklarer spesialkonsulent Bente Mathisen hos Byantikvaren.

Vil koste millionen

— Det ble gjort en fargeundersøkelse av huset i 1984 og antikvariske eksperter anbefalte den gang eier Bergen kommune å bruke tradisjonell maling og ikke plastmaling. Det må man betale for nå, sier hun.

Huset ble overdratt fra Bergen kommune til Stiftelsen Klosteret 17 etter oppussingen som skjedde med statlige midler.

Forretningsfører i stiftelsen, Geir Kragseth, sier at de ikke har noen andre muligheter enn å øke husleien til kunstnerorganisasjonene. I dag er det Hordaland Kunstsenter og Ny Musikk Bergen som er leietakere i huset.

— Økningen vil komme på omkring 60.000 i året, sier han.

Stiftelsen har måttet ta opp et lån på 1,2 millioner til renovering og pålagt brannsikring. De trodde i utgangspunktet at oppussingen ville koste 200.000-300.000 kroner, men det viser seg nå at arbeidet vil bli mye dyrere. Etter at to vegger er ferdig, er det nå gått med ca. 500.000, og sluttsummen må en i hvert fall doble, mener han.

Nestleder Berit Hartveit i styret i Hordaland Kunstsenter sier at husleieøkningen vil bli en belastning for kunstsenteret.

— Men samtidig har vi forståelse for at renoveringen må til. All vår finansiering kommer fra Hordaland fylkeskommune sier hun.

Ingen erstatningssak

Stiftelsen kommer ikke til å gå til noen erstatningssak mot myndighetene. Det er det ikke noe grunnlag for, mener Geir Kragseth.

— Det er tiden som har vist at byantikvaren hadde rett. Den gang stred de lærde om hva som var best. Men det var ikke noen som kunne vite det helt sikkert, sier han.

Byantikvar Siri Myrvoll er tydelig i sin tale når det gjelder åttitallets oppussing.

— Sånn går det når man ikke hører på oss, sier hun.

<b>VAR SKOLE: </b>Slik så Klosteret 17 ut da det var Allmueskolen Betlehem. Bilde er tatt før 1870. Huset fra 1700-tallet har også vært fattighus. FOTO: BILLEDSAMLINGEN MARCUS SELMER, UIB.
<b>TILBAKEFØRES: </b>Når renoveringen av huset er ferdig utpå våren, vil det vise seg for verden med en brent brunfarge ved navnet siena som likner den huset hadde på 1920-tallet. <p/>
<b>HELT MYKT: </b>Her er det helt mykt, sier spesialkonsulent hos Byantikvaren, Bente Mathisen, og stikker en finger langt inn i murpussen.<p/>