— Det som er helt grunnleggende er at graffiti og tagging er to sider av samme sak. Jeg som utøver ville vært helt historieløs dersom jeg fordømte opphavet til det jeg driver med, sier graffitikunstner Rune J. Svendsen, også kjent som Jedy.

Svendsen anslår at det i Bergen finnes et hundretall graffitiartister på et eller annet nivå. Han skal i regi av Bergen kommune være med å arrangere en graffiti-battle mellom deltakere fra Bergen og Stavanger, og har inntrykk av at det fra kommunens side iverksettes en rekke positive tiltak for graffitikunstnere.

— Jeg synes det er snodig at politiet er på en helt annen linje. Det produserer bare kriminelle å møte ungdom med sanksjoner. Man må passe seg for å presse en kultur over på en samfunnsfiendtlig side, sier Svendsen.

Kunstneren innser at man må sette en grense mot det som er rent skadeverk, men har ikke tro på at det hjelper å bruke rettssystemet mot mindreårige.

— En bør ikke bruke noen få enkeltpersoner for å svartmale et helt miljø. Det er farlig å stigmatisere unge som er i ferd med å finne seg selv ved å fortelle dem at det de driver med er kriminelt, sier han.

— Historisk sett er Bergen kjent for en hardt mot hardt-holdning, og det virker som om de er tilbake der, legger han til.