JAN STEDJE jan.stedje@bt.no

Det sier sjefingeniør Siren Skrede ved seksjon for IVR (in vitro fertilisering) ved Haukeland sykehus.Pågangen til helsevesenet fra barnløse par er økende over hele landet.

Flere får tidsnød De åtte klinikkene som er godkjent av Statens helsetilsyn (Helsetilsynet), vil sette i gang nær 4000 behandlinger med kunstig befruktning i år. Det er en dobling i løpet av de siste ti årene.Rapportene om kunstig befruktning, som nylig er kommet inn fra de åtte klinikkene, bekrefter utviklingen.

Her er noen av forklaringene på økningen som klinikkene gir: * Mange utsetter å få barn til etter 30 år.* Mannens sædkvalitet er blitt dårligere.* Tilbudene som klinikkene gir, er blitt bedre kjent.* Kunstig befruktning, enten prøverør eller inseminasjon av sæd i kvinnen, er blitt av-mystifisert.Styrer mot seinere fødsler

Styrer mot seinere fødsler — Det er en tendens til at mange styrer livet sitt bedre enn før, også med henblikk på første barnefødsel. Det fører til at man venter litt lengre, og så føler tidsnød, sier seksjonsoverlege Vidar von During ved Seksjon for barnløshet, Regionsykehuset i Trondheim (RiT).RiT har fartstid helt fra 80-tallet med kunstig befruktning. Ventetiden er nå inntil to år ved prøverørsmetoden på RiT, ved Haukeland fra tre til seks måneder.

300 kvinner får dansk sæd I motsetning til Haukeland driver RiT også en betydelig behandling av barnløse par med donorsæd og ektefelle/samboer-sæd. Det er ikke uten problemer: - Det er vanskelig å rekruttere menn som sædgivere her i landet. Vi henter derfor sæden fra donatorer i Danmark, sier von During På landsbasis mottar 300 kvinner årlig donor-sæd, ifølge Helsetilsynet.

I rapportene om kunstig befruktning heter det at "indikasjon for behandling med donorsæd er at ektemann/samboer har mangler ved sin sædkvalitet".60 prosent blir gravide

Kvinneklinikken ved Haukeland oppgir at så langt i 2001 har 30 prosent av forsøkene resultert i graviditet.

— Men regnet i forhold til antall par som søker hjelp, er nok denne prosenten høyere, sier Skrede.

— Vi regner med at 60 prosent av de vi behandler, får barn. Det er langt bedre enn for ti år siden, sier von During.

fakta/kunstig befruktning Seks statlige og to private klinikker har fått godkjent av Statens helsetilsyn å utføre alle de fire metodene for kunstig befruktning:

1: Med donator-sæd. Ca 300 par blir behandlet pr. år. All sæd må importeres fra utlandet.

2: Med ektefelle/samboer-sæd: Årlig behandles ca. 200 par.

3: ICSI-metoden. Øker kraftig. Mikroinjeksjon av en enkelt sædcelle i egget. Dyrkes i to til fem dager før innsetting i livmoren.

4: IVF-metoden. Fra 50.000 til 100.000 sædceller svømmer omkring egget i en skål. Dyrkes deretter to til fem dager før innsetting. n Antall påbegynte behandlinger med ICSI- og IVF-metoden nærmer seg nå 4000 på årsbasis.