• Vi vil vise at vi ikke bare driver med kunst, sier informasjonsleder Astri Kamsvåg.

Kunsthøgskolen i Bergen har fått godkjennelse fra Kunnskapsdepartementet til å endre navn til Kunst— og designhøgskolen i Bergen.

— Designmiljøet ved kunst- og designhøgskolen er på internasjonalt nivå med topp kompetente professorer og motiverte studenter. Vi ønsker et navn som fremhever den totale virksomheten vår innen både kunst og design, sier Paula Crabtree, styreleder og rektor ved skolen.

Studentene på skolen blir enten kunstnere, designere eller interiørdesignere. De siste årene har designdelen av skolen vokst, samtidig som de to kunstavdelingene har samarbeidet tett med hverandre.

— Vi har en avdeling for spesialisert kunst i tillegg til kunstakademiet. Fra august blir disse slått sammen til én kunstavdeling. Det blir lettere for nye studenter som dermed slipper å velge en kunstretning før de begynner, sier informasjonsleder Astri Kamsvåg.Det engelske navnet Bergen National Academy of the Arts er endret til Bergen Academy of Art and Design. Akronymet KHiB beholdes på begge språk.

Hva synes du om det nye navnet? Si din mening.