Leksjon 1: Stå klar når du skal av.

Bybanen stopper i gjennomsnitt 20 sekunder på hver holdeplass. Det betyr at vi må reise oss og gå frem til utgangen, før banen har stoppet ved holdeplassen.

Av— og påstigning må skje raskt dersom det skal ta 21 minutter å komme seg fra sentrum til Nesttun.

— Det er 20 sekunder i gjennomsnitt, sier teknisk sjef i Bybanen,Tom Potter.

— På noen stopp er det kanskje en rullestol som skal av eller på, for eksempel. Da vil det ta litt lenger tid. Andre steder vil det gå fortere.

Misbruk

Potter er litt redd for at bergenserne skal oppføre seg som om de var i en buss.

Der kan det plutselig komme en bråbrems slik at folk blir kastet over ende. På Bybanen kommer ingen slike overraskelser.

— Vognen har en fin og myk oppbremsing. Det ikke er farlig å gå frem mot utgangen mens vognene kjører, lover Potter.

Man kan trykke på stoppknappen før et stoppested. Da vil nærmeste dør gå opp ved stoppestedet.

Etter noen sekunder vil døren gå igjen, men sensorer skal passe på at ingen blir klemt i dørene.

Leksjon 2: Nødbremsen.

Ved hver utgang er det et håndtak som er merket som nødbrems.

Denne stopper ikke bybanevognene, men åpner for kommunikasjon med vognfører.

Jernbaneverket har godkjent at vognene ikke stopper når nødbremsen blir aktivert.

— Vi ønsker at vognfører skal kunne kjøre vognene ut av en tunnel dersom det brenner, for eksempel, sier Potter.

Bybanen er redd for at nødbremsen vil bli misbrukt.

— Den må jo være tilgjengelig og lett synlig av sikkerhetsgrunner, men vi håper at bergenserne respekterer at den bare må brukes i nødssituasjoner.

Leksjon 3: Nødåpner.

Ved alle dører finnes også et håndtak som vil åpne døren.

Døren åpner seg bare litt, og man må ta litt i for at dørene skal åpne seg helt.

Nødåpneren virker også når vognene er i fart. Da er det litt tyngre å få dørene helt opp

— Også denne er vi redd skal bli misbrukt, sier Potter.

Leksjon 4: Vanlig døråpner.

Når bybanevognene kommer inn på en holdeplass og du vil gå på, har du to knapper å velge mellom.

Den vanlige knappen åpner døren og den vil gå igjen automatisk etter noen sekunder.

Dersom du trenger litt tid, bruker du en blå knapp med barnevogn-, rullestol- og bagasjesymboler ved siden. Da er det vognføreren som lukker døren når alt er klart.

Leksjon 5: Internett og videoovervåking.

Trådløst internettforbindelse er tilgjengelig i alle vognene. Alle passasjerer har mulighet for å surfe på nettet med enten for eksempel smarttelefon eller laptop.

Det finnes flere kamera på en vogn som dokumenterer både trafikkbildet utenfor vognen og overvåker passasjerene.

— Bare politiet har tilgang til disse bildene, sier Potter.

Etter 24 timer blir bildene slettet.

Kommer dette til å gå bra? Si din mening.