Det hele startet med at styremedlem i Prosjekt Haiti, Kjell Bjørgvin Nilsen var på åpningsutstillingen til Bodil Friele og Laurie Grundt. Friele donerte da pengene for det første bildet hun solgte til prosjektet. Senere tok kunstner Betzy Fowler initiativ til en kunstauksjon på Nøsteboden. Den begynner klokken 19.00 på fredag.

— Trygve Fett skal lede auksjonen, og kjente kunstnere som Laurie Grundt, Bodil Friele, Betzy Fowler og Tove Veidung skal bidra, forteller Nilsen.

Rett før jul kom Nilsen tilbake fra Haiti.

— Siden jordskjelvet har jeg bare jobbet med Prosjekt Haiti. Dagene etterpå ringte telefonen døgnet rundt. Faddere ville vite om barna var i live, og media ville vite hvordan det gikk, sier Nilsen.

134 av 135 barn er gjort rede for.

Gir nødhjelp

— Det er Guds under at vår skole stå der alt annet falt ned, sier Nilsen.

Han har god tro på at Haiti kan bygges opp igjen

I tiden fremover skal organisasjonen konsentrere seg om nødhjelp.

— Vi skal være til stede, dele ut ting og la haitianerne være aktivt deltakende i gjenoppbyggingen. Dette kan bygge opp håpet, mener Nilsen.

Ønsker flere bidrag

Nilsen er i Bergen på studiepermisjon fra Nordlandssykehuset, hvor han jobber som psykolog.

— Det gleder meg det bergenskunstnerne gjør. De som ønsker å bidra til prosjektet på andre måter kan gjøre dette med økonomiske bidrag. Vi håper at så mange som mulig møter opp på auksjonen, oppfordrer han.

— Få med at Roger Iversen ved Nøsteboden etterlyser flere kunstnere som kan donere kunst, avslutter Nilsen.