TOR OLAV MØRSETH

Et maleri fra 1800-tallet forsvant fra en skole i Bergen. Kunstmuseet oppdaget at en lege hadde et verk av E.C. Dahl hengende på kontoret.

I en ny rapport slakter Kommunerevisjonen kontrollen med kommunale kunstverk.

Revisjonen har kontrollert rutinene for kunstverk lånt ut fra Bergen Kunstmuseum, og verk kjøpt inn av forskjellige kommunale etater.

Har ikke oversikt

Konklusjonen er enkel:

  • For kunstverk som er utlånt fra Bergen Kunstmuseum, er ikke rutinene gode nok og blir ikke fulgt opp. Museet har ikke oversikt over bilder på utlån.
  • For kunstverk kjøpt inn til utsmykning av offentlige bygg, finnes det ingen rutiner. Ingen har oversikt over hvor mange verk som finnes, hvor de er og hva de er verdt.

Bildene er ikke talt og ikke kontrollert. Men hva som eventuelt er tapt, blir ikke kjent før kommunen får fullstendig oversikt. Om de noen gang er i stand til å få det.

Dermed har det vært mulig å stjele bilder, uten at noen finner ut av det.

Mangler bilder

For å låne bilder fra museene, har lånerne undertegnet kvitteringer. Det har imidlertid ikke vært noen oppfølging med hva som er skjedd med bildene etter at de er lånt ut.

I 1994 ble det gjennomført en telling av kvitteringene. Den viste at 408 bilder var på utlån. 36 bilder var savnet.

«Det er ingen som i dag kan si med sikkerhet hvor mange bilder som er forsvunnet totalt. De tre siste tellingene er dessuten tellinger av hva som skal være utlånt — ifølge arkivet», heter det i rapporten.

Og videre: «Det vil si at det ikke har vært foretatt en omfattende «varetelling» siden 1985-1990, og tallene er dermed usikre og sier ikke noe om hvor mange bilder som er savnet eller er falt ut av systemet underveis.»

Direktør Audun Eckhoff ved Bergen Kunstmuseum forteller at de i dag ikke har full oversikt over utlånte kunstverk. Han skylder på manglende ressurser.

— Vi oppdaget for en tid tilbake at en lege hadde et verk av E.C. Dahl hengende på kontoret sitt. Det fikk vi tilbake, sier han.

Men hva som ellers er på utlån, kan han ikke si. Museet har heller ikke foretatt noen gjennomgang som kan vise hvilke verk som eventuelt er forsvunnet.

- Vil ikke få full oversikt

— Det er en risiko for at ting er gått tapt. Men de mest verdifulle verkene har vi relativt god oversikt over i dag.

— Hvordan kan denne situasjonen ha oppstått?

— Tidligere ble ikke dette tatt så alvorlig. Det var andre regler som gjaldt, og det var blant annet vanlig at ansatte ved museene kunne ha verk hengende hjemme hos seg. Det kan de ikke nå.

Museet er blitt langt strengere med å låne ut kunstverk. Alle som får låne, må undertegne en kontrakt. Men noe dataregister finnes ikke.

— Vi har endelig fått midler til å jobbe med dette. Vi regner med å ha et digitalt register på plass i løpet av ett år.

Eckhoff sier imidlertid at museet neppe vil få oversikt over alt.

— Men vi har mulighet til å få oversikt over de viktigste verkene. Og kunstverkene på utlån utgjør nok relativt små verdier i forhold til de 1,5 milliardene.

Heller ikke når det gjelder sikring av verkene, har rutinene vært i orden.

«Det har vært lite fokus på å sikre kunstverkene mot uheldig påvirkning, som for eksempel lys, temperatur og fuktighet. Det samme gjelder tyveri». skriver Kommunerevisjonen.

Vil ha ny telling

På 90-tallet ble syv malerier stjålet fra Odd Fellow. Bildene kom aldri til rette.

Kommunerevisjonen foreslår at nye rutiner må på plass, og mener det er nødvendig med en ny fysisk telling. Det innebærer besøk på alle offentlige bygg.

Eckhoff mener det kan kreve for store ressurser, og sier at de kanskje vil nøye seg med de viktigste verkene.

Revisjonen vil også opprette et register med all utsmykningskunst i Bergen kommune, samt merke alle verk.

INGEN KONTROLL: Her, på Bergen Kunstmuseum, henger bildene trygt. Men noen oversikt over verk museet har lånt ut, finnes ikke. I en rapport fra Kommunerevisjonen slaktes Bergen kommunes behandling av kunstverk for 1,5 milliarder kroner.<p/>FOTO: KNUT EGIL WANG
TAPTE KUNSTVERK: Direktør Audun Eckhoff i Bergen Kunstmuseum sier det er en risiko for at kunstverk er gått tapt, men at museet har rimelig god oversikt over de mest verdifulle verkene.<p/> ARKIVFOTO: SCANPIX