I fjor bestemte bystyret at barn i Bergen kommune kunne miste plassen sin i barnehage og SFO dersom foreldrene ikke betalte. Ordningen ble innført etter at nesten 2000 foreldre skyldte kommunen 16 millioner.

I januar kom det frem at 186 barn i Bergen mistet plassen i barnehage og SFO etter at endringen trådte i kraft. Det var NRK Hordaland som først omtalte saken. 33 av disse barna gikk i barnehage, mens 153 mistet plass på SFO.

Nå konkluderer imidlertid kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) med at praksisen er i strid med barnehageloven. Kommunen kan ikke frata noen barnehageplass uten videre.

Kan få plass på nytt

Årsaken er at barn som oppfyller vilkår, har lovfestet rett på barnehageplass.

I et skriftlig svar skriver Isaksen at det må være nedfelt i vedtektene til den enkelte barnehagen, dersom det å ikke betale for barnehageplassen skal føre til utkastelse.

Men også da vil barnet ha rett på å få ny barnehageplass ved neste opptak, ifølge ministeren.— Foreldrene kan søke om barnehageplass ved neste opptak, og kommunen skal i denne sammenhengen oppfylle retten til plass, uavhengig av om det er ubetalte betalingsforpliktelser fra en tidligere barnehageplass, skriver han.

I tillegg til Bergen, har også Oslo, Stavanger, Trondheim, Tromsø og flere mindre kommuner samme praksis med utkastelser.

- Uheldig å si opp plasser

Ministeren skriver også at misligholdet må være vesentlig, før kommunen eventuelt kan vurdere oppsigelse av plass.

— Misligholdt foreldrebetaling i én måned kan ikke regnes som vesentlig. I tillegg må barnets beste være et grunnleggende hensyn, skriver Isaksen.

Skrivet, som først ble omtalt av NRK Hordaland, er et svar på spørsmål fra stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) fra Hordaland. Hun tok opp saken med kunnskapsministeren etter medieoppslagene.

— Det er ikke heldig at et barns plass sies opp og barnet dermed mister barnehageplassen og kontakten med kjente og trygge omgivelser, konkluderer Isaksen, og viser til at kommunen kan drive tradisjonell gjeldsinndrivelse i stedet for å si opp plasser.

Andre regler på SFO

I brevet kommer det frem at barn på SFO ikke blir omfattet av det samme regelverket.

— Hvorvidt betalingsmislighold kan føre til oppsigelse av plass i SFO må derfor reguleres nærmere i vedtektene og i kontrakten som inngås mellom SFO og foreldrene, heter det i svaret fra kunnskapsministeren.

Må gjøre endringer

Jana Midelfart Hoff (H), byråd for skole og barnehage i Bergen, sier presiseringene fra hennes partifelle i Kunnskapsdepartementet gjør at Bergen kommune må gjøre flere endringer i sin praksis.

— Det ene er at han sier det ikke er nok med én måneds mislighold av foreldrebetaling, før man mister plassen. Der må vedtektene våre endres. Det andre er at vi hadde lagt inn et forbehold om at foreldre måtte ha betalt gjelden sin før de kunne søke om barnehageplass på nytt. Det må vi også endre, sier hun.

Hun vil legge disse endringene frem som en politisk sak. Samtidig som Bergen må justere praksisen sin noe, opplever hun at kunnskapsministeren gir støtte til ordningen de har valgt.

— Han sier ikke at barn ikke kan miste plassen, men at de fremdeles har rett på ny plass i neste hovedopptak.

- Men er det ikke litt rart å ta fra noen barnehageplass, når de uansett vil få tildelt en ny uten å betale tilbake?

— Jo, jeg er enig i at det høres spesielt ut. Derfor tenker jeg at vi ikke er ferdig med denne saken, men at vi trenger en nasjonal avklaring på hvordan vi best kan løse det. Inntil da, må vi imidlertid gjennomføre disse vedtektsendringene for å sikre at vi følger loven, sier Hoff.

Vil ikke gå tilbake

Hun sier det er uaktuelt å gå tilbake til løsningen der barna beholder barnehageplass, selv om foreldrene ikke betaler.

— Den ordningen hjalp ikke familiene. De opparbeidet seg bare gjeld uten å få tilbud om hjelp. Det vi må se på er om vi skal finne en ny løsning, men da mener jeg det er en fordel om det gjøres noe nasjonalt.

Hoff vil nå ta dette opp både direkte med Kunnskapsdepartementet og via KS.

Av de 33 barna som mistet barnehageplassen i fjor, er 21 nå tilbake i barnehage eller på skole. Fem har flyttet, i fem tilfeller sa foreldrene selv opp plassen eller brukte den ikke, mens to ikke er redegjort for, ifølge byråden. De siste har heller ikke søkt om ny plass.