— Her pleide å være en nøkkel som skulle henge på veggen bak en boks ved siden av døren, men den er for lengst forsvunnet, forteller Hagen.

Grøsser

Da BT kom ut til den ubetjente spesialavfallsstasjonen ved Åsane Brannstasjon i går ettermiddag, sto døren på vid vegg. To dager tidligere hentet BiR ut cyanid, svovelsyre, saltsyre og salpetersyre fra det usikrede lageret, tilstrekkelig til å ta livet av hele bydelens befolkning.

— Det er svært skremmende å tenke på. Ofte slenger folk fra seg ting på utsiden, og vi går på eget initiativ og rydder opp når det ser for jævlig ut her, sier Hagen.

Han grøsser med tanken på hva som kunne skjedd dersom det hadde gått hull på en av dunkene som ble forlatt i containeren.

— Her kan hvem som helst komme inn. Unger og. Du ser jo hvilke problemer vi har med å få lukket døren.

Ble skjelven

Hagen er oppbrakt med tanke på dem som med vitende og vilje har lagt dette i et mottak som egentlig er beregnet for malingsrester, brukte bilbatterier, oljerester og lysrør fra husholdninger i bydelen.

— Vi må vel begynne å gå med maske dersom vi skal rydde her igjen, sier Hagen, som understreker at brannvesenet ikke har ansvar for kontrollen med stasjonen. Det har BiR.

Ture M. Thommessen i BiR fant de nærmere 20 dunkene og plassbeholderne med de giftige kjemikaliene.

— Jeg skjønte med en gang at dette ikke var noe som hørte hjemme her. Og jeg ble ikke så lite skjelven da jeg oppdaget at cyanid og ulike syrer var lagret og stablet oppå hverandre.

— Jeg visste jo ikke om det lekket fra noen av beholderne. En liten lekkasje hadde vært nok til den store katastrofen. Cyanidstoffene og syren danner blåsyregass. Og da er det nok å trekke pusten en gang, så er du ferdig, sier han.

Rykende syre

Nå er giften betryggende lagret på BiR sin stasjon for slik miljøgifter på Flesland. Her er de fire blå 25 liters dunkene med cyanidblanding plassert i behørig avstand fra syrene.

Det gjør et ganske sterkt inntrykk å se mengdene det er snakk om. Og en får en anelse om hvilke styrke syren har når Thommesen, med ansiktet bortvendt, åpner den ene kannen med saltsyre og røyken står opp.

— Dersom de som har plassert dette på lageret har hatt en anelse om hva de gjorde, er dette svært rystende, sier han.

Thommessen har som jobb å tømme spesialavfallsstasjonene. Det er bare unntaksvis han finner farlige giftstoffer i containerne.

— Jeg fant noe cyanid på Askøy, forteller han, og henter frem en liten beholder inneholdende noen hundre gram av det svært giftige stoffet.

— Normalt finner jeg mest malingspann og lysstoffrør. Gift i så store mengder har jeg aldri opplevd.

Sparte 20.000 kroner

20.000 kroner sparte synderne ved å plassere de giftige kjemikaliene på den ubetjente avfallsstasjonen. Det koster ca 100 kroner kiloet å levere inn cyanidholdige stoffer. De ulike syrene koster mellom 20 og 30 kroner kiloet å levere inn.

ULÅST: Brannmester Henrik Hagen i Åsane grøsser med tanke på at det på den ulåste avfallsstasjonen ved brannstasjonen i helgen sto lagret 500 kilo med svært giftige kjemikalier.
Foto: Knut Strand