Natt til 12. november 1999 overnattet den antatte Lommemannen i arresten i Bergen. Politiet lot ham gå. Senere skal 55-åringen ha reist landet rundt og misbrukt gutter.

Spesialenheten gransker nå om politiet gjorde seg skyldig i tjenesteforsømmelse for åtte år siden. Denne uken har BT avdekket flere svakheter i etterforskningen av flere såkalte Lommemann-saker i Hordaland.

Ledelsen i Hordaland politidistrikt har så langt ikke ønsket å kommentere sakene. I dag stiller Bergens Tidende tyve spørsmål politimesteren bør svare på.

Og om han ikke vil, bør Spesialenheten for politisaker finne svarene.

1. Høsten 1999 skal en syvåring ha blitt misbrukt i Stranda symjehall på Sotra. Den siktede 55-åringen ble pågrepet. Tidligere lensmann Oddvar Ågotnes har uttalt at «saken ble oppklart etter et glimrende stykke politiarbeid».

Hvorfor ble saken henlagt etter bevisets stilling?

2. To brødre skal ha blitt utsatt for et lignende overgrep i svømmehallen på Fjell våren 1999. Disse ble kalt inn til avhør i da 55-åringen ble pågrepet. I avhør pekte guttene ut samme gjerningsmann. Politiet fortalte ikke hvem dette var.

Hvem pekte brødrene ut i fotokonfrontasjonen?

3. Selv om brødrene anmeldte et seksuelt overgrep, ble det aldri opprettet en egen sak i politiets registre. Deres forklaring ble brukt som støttedokument i overgrepssaken fra Stranda symjehall. For to dager siden ba brødrenes mor om innsyn i saken. Hun fikk vite at resultatet fra fotokonfrontasjonene manglet i saksdokumentene.

Hvor er dokumentene?

4. Ifølge politiet ble saksdokumentene, inkludert avhøret av brødrene, sendt videre til påtaleansvarlig jurist.

Hvilken betydning kan det ha fått hvis juristen vurderte saken uten å kjenne resultatet fra fotokonfrontasjonene?

5. En småbarnsfar mener han avverget et overgrep mot sønnen i Askøyhallen i 1999. Ifølge farens politiforklaring skal guttens ansikt bare ha vært noen centimeter fra mannens penis. Saken ble anmeldt og faren pekte ut 55-åringen.

Hvorfor ble verken badevakter og eller andre vitner i Askøyhallen avhørt?

6. Avhøret av faren ble kun lagt som vedlegg til Stranda-saken. Flere politifolk mener forklaringen tilsier at saken burde vært etterforsket som et mulig straffbart forhold.

Hvorfor ble det ikke opprettet en egen straffesak for dette forholdet?

7. Ifølge politiadvokat Harald Bilberg var det trolig han som henla saken fra 1999. Men han er ikke sikker. Førstestatsadvokat Walter Wangberg vil ikke kommentere om saken var hos dem før den ble henlagt. Samtidig sier påtaleinstruksen at slike saker som regel skal til statsadvokaten for vurdering.

Hvorfor ble saken i så fall henlagt av en politiadvokat?

8. For to dager siden sa Harald Bilberg at han bare husker overgrepet mot den syv år gamle gutten i Stranda symjehall. Han kan ikke huske at småbarnsfaren fra Askøy hadde pekt ut 55-åringen.

Fikk politiadvokat Harald Bilberg dokumentene med fotokonfrontasjonen fra Askøy før han henla saken?

9. Barn som blir utsatt for seksuelle overgrep trenger enda mer hjelp enn voksne, blant annet for å styrke deres rettssikkerhet. Derfor har alle barn under 14 år som blir utsatt for overgrep, krav på bistandsadvokat når de skal avhøres og under rettssaken. Ingen av barna i de tre sakene hadde bistandsadvokat.

Hvorfor fikk ikke guttene bistandsadvokat?

10. BT er kjent med at politifolk var frustrerte over henleggelsen. Da mediene skrev om jakten på Lommemann for over ett år siden, ble det sendt et tips til etterforskerne. Tipset skal ha inneholdt både bilde og navn på 55-åringen, samt en beskrivelse av overgrepet fra Stranda. Kripos har senere sagt at de ikke kan finne noen henvendelser i sine systemer. Først da samme sak ble sendt på nytt i november 2007, ble 55-åringen tatt.

Hvorfor ble det ikke gjort noen etter den første meldingen?

11. Saken fra Sotra ble skjermet for innsyn i straffesaksregisteret av tre årsaker: 1. Det var vanlig å skjerme sedelighetssaker på den tiden. 2. Etterforskerne ville hindre at 55-åringens bror, som hadde en ledende stilling i politiet, skulle ha innsyn i dokumentene. 3. De fryktet snoking fra nysgjerrige kolleger i etaten. I 2006 gjorde Kripos et omfattende strasak-søk uten å finne Sotra-saken.

Hvis Sotra-saken ikke hadde vært skjermet, ville Kripos avslørt den antatte Lommemannen allerede i 2006?

12. Hvert år etterforskes relativt få grove overgrep mot barn med ukjent gjerningsmannen. I 1999 etterforsket ulike politienheter i Bergen syv saker med overgrep eller forsøk på overgrep med ukjent gjerningsmann.

Hvorfor ble ikke disse syv sakene sjekket opp mot Sotra-saken der 55-åringen ble pågrepet?

13. Den groveste overgrepssaken skal ha skjedd ved svømmehallen i Ytrebygda i Fana 5. november. Noen dager senere ble den nå Lommemann-siktede 55-åringen pågrepet på Sotra. Dette visste politiet i Fana. De kontaktet kollegene på Sotra om saken. Fremgangsmåten i de to overgrepssakene hadde klare fellestrekk.

Hvilke opplysninger fikk Fana-politiet og hva brukte de opplysningene til?

14. Barna fra Ytrebygda skal bare ha vært gjennom en fotokonfrontasjon. Det skjedde før 55-åringen ble pågrepet.

Hvorfor kalte ikke Fana-politiet inn gutten til en ny fotokonfrontasjon med bilde av 55-åringen?

15. I februar 1999 skal en gutt ha blitt utsatt for et grovt overgrep på Ulvedalen Torg i Åsane. Verken daværende lensmann, Arne Vardøy eller to andre etterforskere husker om de var kjent med Sotra-saken. BT har imidlertid fått bekreftet at dette lensmannskontoret kontaktet Sotra-politiet for å få informasjon.

Hvilke opplysninger fikk de og hva brukte de opplysningene til?

16. Skjermingen av Sotra-saken svekket andre enheters muligheter til å se lignende overgrepssaker i sammenheng med Sotra-saken, som var den eneste med en kjent mistenkt.

Hvilke konsekvenser ga skjermingen for etterforskningen av andre overgrepssaker i Hordaland og resten av landet?

17. Broren til den Lommemann-siktede 55-åringen var en profilert og tidvis kontroversiell leder i bergenspolitiet. Broren var til stede både da politiet ransaket hjemmet og arbeidsplassen til 55-åringen. Dagen etter ransakingen ringte han lensmann Oddvar Ågotnes for å fortelle hvorfor han var på ransakingen. Senere ringte han politiadvokat Harald Bilberg for å høre hvordan saken sto. Ingen har kritisert politilederen for noe av dette, men jussprofessor Tor-Geir Myhrer mener at slik atferd kan være en belastning for kolleger.

Hvilken betydning for etterforskningen fikk politilederens atferd i saken mot sin bror?

18. Kripos har tidligere sagt at svært mange av Lommemannen-sakene har vært preget av dårlig etterforskning. Mange ofre har ikke vært avhørt, åsteder har vært overflatisk undersøkt eller ikke sjekket i det hele tatt.

Hvorfor blir så mange saker der barn er utsatt for grove kriminelle handlinger så dårlig etterforsket?

19. Mens Kripos beskriver etterforskningen av flere av Lommemann-sakene som mangelfull, har både Hordaland og andre politidistrikt gjentatte ganger demonstrert at de makter å oppklare kompliserte og omfattende kriminalsaker.

Hva sier dette om politiets holdning til forbrytelser mot barn?

20. Politiet mener at de nå har tatt Lommemannen. Gitt at dette er riktig:

Burde politiet i Hordaland stoppet Lommemannen allerede i 1999?

ETTERSPILLET: - Vi har tatt Lommemannen, sa politiet på pressekonferansen forrige fredag. Mens etterforskerne samler bevis mot 55-åringen fra Åsane, avslører pressen at politiet på Sotra etterforsket tre mulige overgrep i svømmehaller på 1999. Den antatte Lommemannen ble knyttet til alle tre.
Cornelius Poppe