Mattilsynet gjennomførte den 5. oktober sin halvårige test av drikkevannet fra Svartediket. Dersom Giardia da hadde blitt påvist i tilstrekkelige mengder, ville tilsynet omgående tatt affære.

Men Mattilsynet fant ingen ting. Dermed skulle det gå fire uker til før Giardia-alarmen gikk for fullt.

Test gikk trolig galt

De første Giardia-syke ble registret 4. oktober.

— Disse ble sannsynligvis smittet gjennom drikkevannet, sier overlege Eivind Damsgård ved Legevakten.

Han presiserer at det ikke ble meldt om syke i september, slik BT flere ganger har skrevet.

Frem til 20. oktober var det registret 13 syke. Ved månedens utløp var tallet oppe i 28.

Parasitten har en inkubasjonstid, det vil si tiden det tar fra du blir smittet til sykdommen slår ut, på opp mot 25 dager.

Paal Fennell, distriktssjef i Mattilsynet, mener derfor det er lite sannsynlig at vannet ikke inneholdt Giardia under kontrollen 5. oktober.

Fennell sier tilsynet internt vil se nærmere på hvordan testen denne dagen ble foretatt. De har to mulige forklaringer på hvorfor parasitten ikke ble oppdaget:

  • Noe gikk galt i kontrollen.
  • Prøvene som ble tatt kan ha vært frie for Giardia, selv om vannet var fullt av smitten. Maks uflaks, altså.

- Lot oss lure

Paal Fennel mener uflaks-teorien er like sannsynlig som å få ti enere på terningen på ti kast. Dermed står en mislykket test igjen som den mest sannsynlige forklaringen på hvorfor parasitten ikke ble oppdaget.

— I ettertid har vi sett at mange ble syke rundt den dagen vi gjennomførte kontrollen. Da er det veldig rart at vi ikke skulle oppdage noe, påpeker Fennell.

Da Bergen kommune ventet med å råde folk til å koke drikkevannet var det nettopp Mattilsynets test de viste til.

— Vi lot oss kraftig lure av resultatene, innrømmer Paal Fennell.

Mer fokus på prøver

— Hva ville skjedd dersom testen påviste Giardia i vannet?

— Dersom vi hadde funnet unormalt høye konsentrasjoner ville vi beordret intensiv overvåking, og ilagt kokepåbud. Men dersom det bare var små mengder ville vi ikke kalt det noen epidemi. Husk at Giardia er påvist i små konsentrasjoner i en rekke norske drikkevann, sier han.

Paal Fennell understreker at Giardia-saken har ført til et langt høyere fokus på prøvetaking i Mattilsynet.