— Vi fant ingen spor etter selve lastebilen. Men vi fant noe oljespill på overflaten, og registrerte GPS-koordinater for dette funnet.

Det forteller Kent Håkull i Kinsarvik Røde Kors som ledet dagens overflate- og strandsøk etter den savnede sjåføren.

— Funnet ble gjort ca. 100 meter fra land, på et sted der fjorden er 75 meter dyp. Oljen kan være en indikasjon på at lastebilen ligger omtrent der, sier Håkull.

God sikt

Kinsarvik Røde Kors stilte med både båt og mannskap i dagens fire timer lange søk i området mellom Lofthus og Børve.

— Vi brukte vannkikkert, som gjør det mulig å se ti-femten meter nedover. Men selv om det var rolige vannforhold og god sikt, var det umulig å se noe til lastebilen, sier Håkull.

Det var under en utfjorkjøring fredag Karlsen fulgte med lastebilen da den for i fjorden mellom Lofthus og Børve fullastet med stein.

Også et søk med helikopter i går formiddag var resultatløst. Ulykkesgruppen til Statens Vegvesen, som undersøkte området senere lørdag formiddag, gjorde heller ingen funn.

— Statusen er nå at vi søker etter en antatt omkommet sjåfør, sier operasjonsleder Ole Geir Magnussen i Hordaland politidistrikt.

Miniubåt neste

Etter at det heller ikke ble gjort andre funn enn det lille oljespillet i dag, blir neste skritt å sette inn en miniubåt, såkalt ROV, for å undersøke bunnen. Vurderingen og planleggingen av dette tiltaket begynner mandag.

— Det er mange faktorer som da må vurderes. Blant annet må forsikringsselskapet inn i bildet, sier Magnussen.

Hvis det viser seg at Karlsen har fulgt med lastebilen helt til bunns, er politiet forberedt på en komplisert operasjon.

Dykkere fant ikke noe

Etter ulykken fredag ble det satt i gang leting med i alt syv dykkere. Men de fant ikke noe i den svært dype fjorden.

— Vi vet derfor ikke noe om bilen ligger nær land eller om den har havnet lenger ut i fjorden, sier Magnussen.

Den savnede Stein Eirik Svoldal Karlsen er samboer og har et lite barn.