Politiavdelingssjef Harald Fosså ser ikke bort fra at han ville reagert på samme måte som kollegaene i Aberdeen.

— Det er vanskelig å si med sikkerhet, vi måtte vurdert omstendighetene der og da. I disse dager er terskelen for å reagere naturlig nok lavere enn vanlig, sier Fosså.

At den ekstraordinære gjennomgangen av bagasjen i Aberdeen avdekket ytterligere fem paintball-våpen, finner han noe underlig.

— Her på Flesland blir det meste av bagasjen gjennomlyst og sjekket uansett, og våpnene ville trolig blitt funnet i den ordinære kontrollen, sier han til bt.no.