OGNE ØYEHAUG

Sjefingeniør Nils Henrik Agerup i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sier det kunne blitt nødvendig med en omfattende evakuering om gasstankeren «Marte» hadde gått på grunn.

Det verste som kunne skjedd, ifølge Agerup, var om grunnstøtingen førte til store flenger i skipets gasstanker, og at gassen ble antent av gnister. En slik brann blir kolossal, og varmen så intens at det er umulig å bevege seg nærmer enn en halv kilometer fra havaristen.

Selv om gassen ikke skulle ta fyr kunne storstilt evakuering bli nødvendig, fordi gassen er tyngre enn luft og fortrenger livsviktig oksygen fra bakken.

En mindre lekkasje etter en grunnstøting kunne gjort det vanskelig å få slept skipet løst. Risikoen for en brann kan gjøre det uforsvarlig å sende folk om bord for å feste slepetrossene.

— Men selv om den drivende gasstankeren var en stor trussel, behøvde ikke en eventuell grunnstøting å få alvorlige konsekvenser, påpeker Agerup.

For det første kunne skroget og gasstankene komme til å tåle en grunnstøting, uten at det ble lekkasjer.

For det andre vil gassen bare være antennelig dersom blandingsforholdet med luft er riktig. Er gassen for konsentrert - slik den er i tankene, eller for uttynnet - slik den blir ved lekkasjer i sterk vind - tar den ikke fyr.