Seksjonslederen som ledet ansettelsprosessen hadde en av jobbsøkerne som forlover, og var fadder til hans barn, skriver Studvest. Likevel var han ikke inhabil, mente Universitetets egen jurist.

Kritiske ansatte

Høsten 2006 utlyste Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) en førsteamanuensisstilling ved Seksjon for kunsthistorie. De ansatte var fra starten skeptiske til utlysningen. Enkelte mente den svært spesifikke stillingsomtalen ville hindre flere gode, kvalifiserte kandidater fra å søke.

Noen ansatte mente også at seksjonslederen var inhabil. De ene søkeren, som til slutt fikk jobben, var nemlig forlover i seksjonslederens bryllup. I tillegg er seksjonslederen fadder til søkerens barn.

UiB-jurist: — Ikke inhabil

Det humanistiske fakultet ba om hjelp til å vurdere habiliteten fra en av universitetets jurister. Konklusjonen var at seksjonslederen ikke var inhabil.

Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt er skeptisk til avgjørelsen:

— Dette er en sammensatt og skjønnsmessig vurdering, men hvis det er slik at de to ikke bare er kolleger, men at søkeren også har vært forlover, og seksjonslederen er fadder til vedkommendes barn, har jeg vanskelig for å skjønne hvordan man kunne komme frem til at seksjonslederen ikke var inhabil i denne saken, sier Bernt til Studvest.

Fakultetsdirektør Audun Rivedal gikk god for UiB-juristenes avgjørelse:

— Kjennskap er ikke nok som grunnlag for inhabilitet. Det må foreligge objektive forhold som familie- og slektskapsbånd, sier Rivedal.

Nært og personlig

Ifølge loven skal det i habilitetsvurderingen blant annet legges vekt på om en avgjørelse kan gi fordeler for personer tjenestemannen har en nær personlig tilknytning til. Å være forlover og fadder er ikke nært og personlig nok, mener Rivedal.

— Slike relasjoner vil man finne på kryss og tvers i akademia. Men det normale vil være å holde en viss avstand til den involverte. Man forventer at den enkelte selv melder fra dersom båndene blir for tette. Så lenge det ikke foreligger et objektivt og saklig forhold er det ingen grunn til at prosesser ikke skal fortsette som normalt. Det er vanskelig for utenforstående å gå inn å påvise inhabilitet, sier Rivedal til Studvest.

Seksjonslederen trakk seg fra ansettelsesprosessen før vedkommende ble ansatt, fordi hans engasjement i stillingen gikk mot slutten.

UiB-rektor Sigmund Grønmo har ikke ønsket å kommentere saken.

Helge Sunde