Stansen på Bergensbanen etter raset ved Mjølfjell koster mange millioner for flere aktører. Den største bekymringen for CargoNet er likevel tapte inntekter i fremtiden når kundene mister tilliten til dem.

I mai måtte Dovrebanen stenge på grunn av flom og utrasninger. I dag er godsvolumet fremdeles ikke tilbake på samme nivå som før stengningen.

— Virkningene er langvarig, sier Bjarne Wist, informasjons- og strategidirektør i CargoNet.

CargoNet er et datterselskap av NSB. Konkurrenten er CargoLink.

Går over til bil

DB Schenker AS kjøper transporttjenestene på jernbanen.

— Hver gang gang togene står, erfarer vi at noen kunder går over til biltransport permanent og at gods forsvinner fra jernbanen, sier avdelingsdirektør Jon Austrheim.

— Det er klart at når vi må etablere et så stort bilapparat, blir noen av løsningene så gode at kundene våre vil ha det sånn i fremtiden. De opplever det som sikrere og mer fleksibelt.

Kraftig reduksjon

Godstransporten hadde vekst fra 1970-tallet frem til 2008. Siden har det gått kraftig nedover. Og grunnen? Usikkerheten ved at togene stadig stanser på Norges jernbaner. Kan ikke kundene stole på at varene kommer frem, må de finne seg andre transportmuligheter.

Trengs mer penger

Stansen på Bergensbanen koster CargoNet 5 millioner kroner den første uken, ifølge informasjonsdirektør Bjarne Wist.

Løsningen er mer penger til drift og vedlikehold av jernbanelinjen.

— Man kan selvfølgelig aldri gardere seg mot ras og naturkrefter i et land som Norge, men dessverre har det vært altfor mye av det de siste årene. Vi konstaterer at det er et etterslep på vedlikehold og utbygging. Nå håper vi at det blir fortgang, sier Wist.

Dyrere varer

I 2011 truet DB Schenker med å kutte ut Bergensbanen helt. I en rapport fra NHO Logistikk og Transport sier administrerende direktør Michael Holmstrøm at kvaliteten er for dårlig. Hadde den vært bedre, ville selskapet tilført 30 prosent mer gods enn i dag.

— Med en kortere veistrekning, er det lettere å få alternative løsninger til Trondheim for eksempel. Bilopplegget til Bergen er nokså krevende, sier han.

Stengningen denne uken har ført til forsinkelser og store kostnader for selskapet. Denne uken har mellom 60 og 70 vogntog gått i pendeltrafikk mellom øst og vest

— Det fører igjen til at varene blir dyrere på sikt, sier Austrheim.

Skylder på regjeringen

I januar i år publiserte NHO Logistikk og Transport en rapport sammen med blant andre CargoNet. Den slår fast at noe må gjøres før markedsandlene går ytterligere ned for gods på jernbane. Direktør for næringspolitikk i NNHO Logistikk og Transport, Erling Sæther har skrevet rapporten.

— Myndighetene skylder på været. Vi skylder på 30 års manglende drift og vedlikehold, sier han, og gir samtidig en skyllebøtte til den avtroppende regjeringen:

— Det skulle en rød-grønn regjering til for å ødelegge for gods på bane. De siste årene har de ikke gjort noe for godstrafikken.

Plattformen til den nye, borgerlige regjeringen, gir mer grunn til optimisme, mener Sæther.

Forstår bransjen

— Jeg forstår at bransjen er frustrert. Kunden må kunne stole på at varene kommer frem. De dårlige punktligheten bransjen har slitt med de senere årene, skyldes at jernbanen har vært forsømt i tiår, sier politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet, Sigrid Brattabø Handegard.

Hun avviser imidlertid at den rød-grønne regjeringen ikke har gjort noe de siste fire årene.

— Vi har tredoblet investeringene i vår periode, men det er mye som står igjen. Det tar tid å få jernbanen opp på en standard vi er fornøyd med.

Handegard tror den borgerlige regjeringen vil fortsette i sporet til den rød-grønne.

— Så lang ser det ut til de stort sett kopierer Nasjonal transportplan. Jeg tror alle ser at jernbane er viktig for transport både av folk og gods.

FRAKTER MINDRE: Dårlige jernbanelinjer gjør godstransporten uforutsigbar for kundene.
Helge Sunde