KJERSTI MJØRPÅL ANDREAS MÆLANDTOR HØVIK (foto)BJØRN ERIK LARSEN (foto)HEIDI GROTLE (grafikk)

Ved lunsjtider er kafélokalet like tomt og øde som gaten utenfor. Den kinesiske kokken Him på Ho Ho Snaddermat i Bjørnsons gate er ikke den eneste som har fått langt mindre å gjøre etter at utbyggingen av Bybanen begynte.

BT har gått langs bybanetraseen fra Danmarksplass til Wergeland, og snakket med et tyvetalls næringsdrivende i området. Hovedinntrykket er at frustrasjonsnivået er høyt og fortvilelsen stor.

Kunder forsvinner, regnskap går i minus. Så å si alle melder om svikt i omsetningen og store problemer etter at Bybanen stengte veien og begynte å grave. Ikke alle overlever anleggsperioden.

— Dette er helt utenfor vår makt. Mandag begynner vi å tømme butikken, sier fargehandler Jøran Aalhus.

Arbeidsledig til jul

Halv pris på tapeter, gardiner og puter. Løp og kjøp. I dag er det siste åpningsdag for den tradisjonsrike fargehandelen på hjørnet av Inndalsveien.

— Det er forferdelig synd, men kundene tør rett og slett ikke å kjøre inn i området lenger. Det forstår jeg, sier Aalhus.

Han drømte ikke om at det skulle bli så brutalt, da han overtok den tradisjonsrike fargehandelen på hjørnet ved nyttår. Og det gikk bra en stund - helt til bybaneutbyggingen begynte i sommer.

Siden har den vesle butikken vært omkranset av gravemaskiner og stengte veier, og i tillegg legges det fjernvarmerør i sidegaten. Om kundene har klart kunststykket å komme seg frem, har neste utfordring straks meldt seg: Parkering.

Siden i sommer er omsetningen til Fagerike Minde halvert.

— Jeg ante ikke at det kom til å bli så dramatisk som dette. Egentlig kaller jeg meg optimist, men nå er jeg realist. Vi har rett og slett ikke økonomisk kondisjon til å henge med lenger.

Tre ansatte har delt to årsverk i fargehandelen. Nå mister de jobben.

— Det blir trist å gå julen i møte på denne måten. Men jeg prøver å tenke positivt, og jakter på ny jobb, sier interiørkonsulent Linda Åsebø, som blir arbeidsledig 1. desember.

- De visste at Bybanen kom

Wergeland jernvare i Storetveitvegen har gått konkurs. Noen bedrifter sier opp folk. Andre flytter etter kundene, blant dem Flisekompaniet i Fabrikkgaten og Galleri Idefix i Fridalsveien.

Overfor BT gir mange uttrykk for at de er oppgitt over bybanekontoret, og de klager over manglende informasjon og skilting. Flere etterlyser tiltak som kan gjøre det lettere for næringsdrivende å overleve anleggsperioden. Informasjonsrådgiver Rune Jensen ved bybanekontoret i Bergen forstår godt at butikkeierne er frustrerte.

— Men de visste tidlig at Bybanen kom, og hva som skulle gjøres. Vi kan ikke la være å bygge Bybanen. Det er det vi er satt til. Men vi kan bistå med å sikre tilkomst, sier Jensen.

— Til Bjørnsons gate er det tilkomst både fra nord, sør og øst. Men det er nå engang slik at folk ikke vil kjøre inn i et anleggsområde, og dermed mister de næringsdrivende den spontane trafikken. Det er et kjempeproblem.

- Velkjent dilemma

Jensen mener Bybanekontoret har gjort det som er mulig for å legge til rette for næringsdrivende i anleggsperioden. Men kontoret kan ikke henge opp flere omkjøringsskilt enn de har løyve til.

— På offentlig vei er det Statens vegvesen som bestemmer, ikke Bybanekontoret, sier Jensen.

Butikk- og kaféeiere i området etterlyser kompensasjon for ulemper og inntektstap som følge av utbyggingen. Men det er et velkjent fenomen, sier Jensen, at noen blir økonomisk skadelidende som følge av offentlig utbygging. Han bruker årelange veiarbeider i Vaskerelven som eksempel.

— Det er samfunnskostnader ved slike utbygginger, og samme regler gjelder for alle, sier Jensen.

— Det er godt mulig at samfunnet burde være med på å dele kostnadene med dem som driver næring i et område, men da må det offentlige tenke annerledes. Dette ligger ikke i bybanekontorets makt.

I SKYGGEN AV BYBANEN: Stengte gater, stengte fortau, omkjøringer - og kundetørke. Langs bybanetraseen mellom Danmarks plass og Wergeland er frustrasjonen stor blant de næringsdrivende i området. Kokken Him på Ho Ho Snaddermat er en av dem som må se langt etter kundene i anleggsperioden.

KVALT AV BYBANEN: Fargerike Minde kaster inn håndkleet i dag. Bybane- og fjernvarmeutbygging på alle kanter har ført til kundetørke, og omsetningen er halvert. - Uansett hvor mye vi averterer, klarer vi ikke å snu driften på rett kjøl, sier fargehandler Jøran Aalhus.