— Det var veldig spesielt, sier Monica Gytre til bt.no.

— Jeg har aldri vært borte i noe lignende.

Hun forteller at kunden, en mann av utenlandsk opprinnelse, kom inn på Åsane posthandel for å foreta en vanlig transaksjon på personkontoen han har i Postbanken.

— Han hadde ganske mye penger på kontoen. Vi er jo litt på hugget for å gi kundene god service, så jeg prøvde å få ham til å opprette en sparekonto med høyere rente, forteller Gytre.

Men at sparepengene skulle forrente seg, var slett ikke noe mannen ønsket. - Nei, han sa han aller helst ville ha en konto helt uten renter. Jeg synes jo det var noe uvanlig, og spurte om og om igjen om han ikke ville ha sparekonto.

Det ville mannen absolutt ikke ha.

Devisen for enhver som jobber i servicerettede jobber skal som kjent være "kunden har alltid rett", men denne gangen måtte Monica Gytre melde pass. Hun hadde rett og slett ikke noe bedre å tilby kunden enn å la pengen bli stående på personkontoen med 0,25 prosents rente.

— Så denne gangen fikk kunden det ikke som han ville.

— Nei, egentlig ikke, ler Gytre, som legger til mannen ikke ble særlig opprørt over bankens manglende evne til å oppfylle hans ønske.

— Han var ikke noe sur eller noe slikt. Det hele foregikk i en høflig og hyggelig tone.