• Riksadvokaten og statsadvokatembetene utgjør den høyere påtalemyndighet.
  • Det finnes ti regionale statsadvokatembeter i Norge.
  • Påtalemyndigheten har ansvar for etterforskning, påtalebehandling og aktorater.
  • De aller fleste saker avgjøres av politijurister. Men de alvorligste forbrytelsene er det kun statsadvokaten eller riksadvokaten som kan avgjøre.
Hommedal .Marit
Hommedal, Marit