Hva er viktigst for at du skal ta bussen? JOHN LINDEBOTTEN RAGNHILD HOV john.lindebotten@bergens-tidende.no

Gaia Trafikk hadde i fjor inntekter på ca. 320 millioner kroner fra den delen av trafikken som er berettiget til offentlig støtte. Denne støtten utgjorde knapt 20 millioner kroner, opplyser Idar Sylta i Gaia Trafikk til Bergens Tidende.Av Oslo Sporveiers samlede trafikkinntekt på ca. 1,6 milliarder kroner i fjor, betalte Oslo kommune nærmere 540 millioner kroner. Stor prisforskjell Med andre ord: Busspassasjerene i Bergen betaler 94 prosent av Gaias inntekter. I Oslo betaler passasjeren på buss, trikk og T-bane "bare" knapt 70 prosent av inntektene til Oslo Sporveier.Denne enorme forskjellsbehandlingen gjør det blant annet mulig for Oslo Sporveier å ha bare en eneste takst, 20 kroner, innenfor grensene til Oslo kommune, som i utstrekning er omtrent like stor som Bergen.Den offentlige sulteftringen av kollektivtransporten på Vestlandet gjør at det koster inntil 42 kroner å nå Bergen kommunes yttergrenser med buss. Ønsker enklere system — Vi har ikke regnet på hvor mye vi måtte ha i offentlige tilskudd for å kreve 20 kroner billetten i hele Bergen. Det er klart at vi kunne ønsket oss en slik forenkling av billettsystemet, men da måtte tilskuddet økes betraktelig, sier Idar Sylta, som har ansvaret for ruteplanleggingen i Gaia Trafikk. Opp i Oslo, ned i Bergen 90 millioner er den summen samferdselsmyndighetene i Bergen og Hordaland mener trengs for å stable på beina et busstilbud som Bergen kan være bekjent av. Men da har man bare regnet med dekning for økte utgifter. Enhetstakst innenfor kommunegrensene vil kreve flere titall millioner i tillegg.Men så lenge politikernes viktigste mål med kollektivtrafikken er at den ikke skal koste noe, er det små sjanser for endringer i Bergen. Bystyret har likevel vedtatt å se nærmere på muligheten for å støtte kollektivtrafikken med penger fra bompengeringen. Men det vil først skje i 2005, og i mellomtiden vil Gaia Trafikk etter alt å dømme fortsette å tape terreng i forhold til privatbilen.Mens Oslo Sporveier økte sitt passasjertall fra 146 millioner i 1995 til 160 millioner i 1999, måtte Gaia Trafikk se at passasjertallet sank i samme tidsrom fra ca. 27 millioner til 23 millioner.Og når kommunen, fylket og Gaia Trafikk slår seg sammen om et krafttak for busstrafikken til og fra Kokstad-Sandsli, blir søknaden om noen millioner i støtte avslått av Samferdselsdepartementet. Misnøye i Oslo også - Vi fikk en tilleggspakke på 120 millioner kroner ekstra fra Oslo kommune før jul da vi hadde store vanskeligheter, sier informasjonssjef Bjørn Rydmark i Oslo Spor-veier. - Da sto vi faktisk i fare for å gå konkurs. Materiellparken vår er sterkt nedslitt og vi har et etterslep på vedlikehold på 1,6 milliarder kroner, sier Rydmark, som røper at heller ikke Oslo Sporveier er fornøyd med tilskuddet, selv om det ligger på over en halv milliard kroner. - For 10 år siden utgjorde tilskuddet rundt 50 prosent av inntektene våre, mens det nå er nede på rundt 30 prosent. Målet vårt er å komme opp igjen på 50 prosent, sier Bjørn Rydmark.

Les også: - Flere busser kan gi kaos - Glemt i bybane-debatten- Må klage og syte

Hva er viktigst for at du skal ta bussen?