RUNE STØLÅS

Skitne arbeidsklær, forsentkomming og bråk i timen kan gi grunnlagt for oppsigelse for elevene som tar delkompetanse på Årstad vgs. Elevene skal se konsekvenser av det de gjør.

— En gang tømte jeg grøtris i en sjokoladeblanding. Da måtte jeg stå i to og en halv time å plukke ut igjen risen. Jeg har ikke gjort den tabben flere ganger, forteller Eric Carlson (17).

Eric er inne i sitt andre år på delkompetanse i hotell- og næringsmiddelfag. Det er også klassekameraten Christer Åvik (18).

Christer forteller at de må gå ut av timen hvis de blir sinte.

— Det er lettere å beherske seg da. Hvis vi fortsetter å være inne i timen blir vi bare surere og surere. Vi risikerer jo å bli oppsagt, sier han.

Lite skolebenk

— Elever som sliter med teoretiske fag gleder seg ofte til å begynne på yrkesrettet videregående skole. Mange av dem blir skuffet når de finner ut at det er mye teoriundervisning der også, uttaler Inger Moe.

Hun er lærer på delkompetansestudiet. Her er teoriundervisningen begrenset til fire timer i uken.

— Vi lærer mer av å gjøre ting, sier Eric som senere vil begynne på grunnkurs.

Målet hans er å jobbe som restaurantkokk.

Det er elevene på delkompetanse hotell og næring som driver skolens kantine. De lager også mat på bestilling. Moe sier det er viktig at elevene føler de har ansvar, og ikke bare lager noe til seg selv. På den måten blir også konsekvensene av den enkeltes arbeid mer synlig.

Aldri redd

Christer sier lærerne til tider tar imot for mange bestillinger. Da blir det hektiske timer på skolen. Det kan gå ut over humøret

— Vi har vel alle eksempler der vi har blitt så sinte at vi har gått ut fra timen, uttaler han.

— Det er viktig å ha en god dialog med elevene. Vi må vise dem respekt og lytte. Hvis noen blir sinte lar vi dem først få roe seg ned, og så tar vi en samtale. Da får de selv forklare hva som skjedde og finne ut hva de kan gjøre annerledes neste gang, sier Moe, som har jobbet med dette opplegget i ti år.

Hun sier at hun i løpet av disse årene aldri har vært redd på skolen. For at elevene skal føle seg trygge, er Moe eller en annen lærer alltid til stede i timene.

Trodde de var gale

Elever som stiller på skolen i krøllete kokkeklær blir sendt rett på strykerommet. Er klærne skitne, må de gå hjem for å hente et rent skift.

— Jeg trodde de var gale da jeg kom hit, meddeler Wenche Mjåtveit.

Hun har nå vært Moes kollega i halvannet år. De to lærerne er med på alle typer oppgaver på kantinekjøkkenet.

— Det er ingen som ser to ganger om en av oss står i oppvasken, sier Mjåtveit.

Kjøkkenet skal likne en arbeidsplass. Elever som etter gjentatte advarsler fortsetter med uakseptable handlinger, som å komme for sent, blir oppsagt. Da flyttes de til en annen gruppe på skolen. Dette kan være mekaniske- eller byggfag. Hvis elevene her viser at de har forandret atferd, kan de sende en skriftlig søknad om å bli gjenopptatt i sin egentlige gruppe.

Dansk filosofi

Årstad vgs har delkompetanse i tre yrkesfag: hotell og næring-, mekaniske- og byggfag. Kurset er spesielt egnet for elever som av ulike årsaker ikke slår seg til ro på vanlig grunnkurs.

Delkompetansekurset varer i minimum to år. Elevene kan så ta grunnkurs, eller få en opplæringsavtale med en bedrift. Kurset bygger på dansken Jens Bays konsekvenspedagogikk. Fire norske videregående skoler har tatt i bruk denne pedagogiske formen.

BESTILLINGSVERK: Eric Carlson og Christer Åvik lager baguetter på bestilling fra frisørklassen. De er enig om at praktisk arbeid er lærerikt.<br/>Foto: GIDSKE STARK