— Det er skandaløst at Knut Storberget ikke klarer å skaffe lokaler til veie, sier førstelagmann Rune Fjeld.

Kapasiteten i den ene lagrettssalen i Bergen Tinghus er sprengt. I flere år har man derfor berammet straffesaker i ulike provisoriske hotell- og selskapslokaler i byen.

— Det betyr at de mest alvorlige straffesakene blir avviklet på steder hvor dommere, tiltalte og fornærmede sitter oppå hverandre, samtidig som de vasser i hotellets gjester.

Overfalt av turister

Fjeld sier dette er en ekstra belastning for alle parter. Nå har han bestemt seg for å bare beramme saker i lagrettssalen.

Ifølge Fjeld vil det føre til en dramatisk økning i behandlingstiden for de mest alvorlige straffesakene i Bergen.

I mai sendte Fjeld et brev til justisministeren der han gjør rede for det han betegner som en uakseptabel og uverdig lokalsituasjon i Bergen tinghus.

— Vi hadde blant annet en episode hvor dommerne nærmest ble overfalt av et japansk reisefølge fordi de trodde det var et karneval. Det gjaldt en alvorlig voldtektssak, og sånn kan vi ikke ha det.

- Ett års ventetid

Han mener regjeringen bør avsette midler til nytt bygg for Gulating lagmannsrett så fort som mulig, det vil si på statsbudsjettet for 2008.

I svarbrevet skriver Knut Storberget at han kjenner til situasjonen i Gulating, men vil likevel ikke love penger i pungen.

— Han tar tydeligvis ikke inn over seg alvorligheten i problemet ved landets nest største ankedomstol, kommenterer Fjeld.

Behandlingstiden er allerede fem måneder lang, og overstiger dermed normen på tre måneder. Utover høsten vil behandlingstiden i lagrettesaker kunne stige til opp mot ett år. Som et eksempel nevner Fjeld at Hylkje-saken ikke vil bli berammet før tidligst mars neste år.

— Det er dramatisk, og forferdelig uheldig for de involverte. Men når Storberget ikke klarer å skaffe oss kvadratmeter å snu oss på, må han tåle lengre behandlingstid.

Kriminelle kan gå fri

— Hva blir konsekvensene?

— Folk som er i varetekt vil bli sittende i uholdbar lang tid, kanskje så lenge at de må bli sluppet fri. Dessuten blir sakene gamle, og bevisene svekket, sier Fjeld.

Allerede i 1998 ga justisdepartementet beskjed om at man skulle starte arbeidet med å finne tomt til nytt rettsbygg. I dag står tomten til den gamle brannstasjonen klar, men bevillingene fra regjeringen mangler.

Paul Sigve Amundsen