— Jeg pleier å si at det er ingen andre felt hvor man får så mye ut av pengene som på kultur, sier Henning Warloe.

— Etter at jeg overtok ansvaret for idrett bruker jeg det samme argumentet der.

Warloe må ha hatt vektige argumenter, for gjennomslaget har slett ikke vært ille.

Da regnskap og status ble gjort opp for 2007 var det brukt 229 millioner kommunale kroner på kultur av alt mulig slag.

I det kommende budsjettåret har kulturbyråden fått 20 prosent mer å rutte med enn i fjor. I løpet av de siste fem kulturbudsjettene er veksten på nesten 50 prosent.

— Det er en god del mer enn det berømte kulturløftet til regjeringen. Så vi har løftet mer kultur her i Bergen, sier Warloe.

Også idrett kan skilte med solid vekst. Over 15 prosent fra regnskap 2007 til budsjettet for 2009.

— Føler du deg som en budsjettvinner?

— Jeg er veldig glad for at både dette og det forrige byrådet har sett og ser viktigheten av satsing på disse områdene. Men det har ikke kommet av seg selv, sier Warloe, som gjerne tar noe av æren for flere kulturkroner.

— Ja, jeg er ikke redd for det. Jeg har brukt mye tid i budsjettkonferansene på å forklare at dette betyr mye for hele byen.

Ikke bare skaper kultur arbeidsplasser i byen, det er viktig for næringslivet og for alle innbyggerne, mener Warloe.

— Profil er ikke bare en ytre greie. Det handler om hvordan det er å bo og leve i Bergen, sier han.

Byrådspartnerne i Fremskrittspartiet er ikke kjent som de største tilhengerne. For en del er det overraskende at de har vært med på å løfte kulturbudsjettet så mye.

— Jeg har absolutt ikke noen dårlig erfaring med Frp på dette feltet. Vi har hatt gode diskusjoner og jeg føler at de står helt og fullt bak våre satsinger, sier Warloe.

— Veldig mye av det vi gjør er jo til glede for veldig mange bergensere. Kultur er ikke en smal elitistisk greie. Mellom 30.000 og 50.000 bergensere driver med amatørkulturaktiviteter.