Michael Stokke har fått kulturvernprisen for Åsane 2011. Han fikk prisen for å undersøke, dokumentere og formidle kunnskap om de sovjetiske krigsfangene og krigsfangeleirene i Åsane.

Kirketjeneren og fangeleiren

— Vi har hørt det hele startet med et fotografi du kommer over da du var kirketjener i Åsane?

— Ja, jeg jobbet med historien til Åsane gamle kirke. I 1996 fant jeg et bilde som viste fangeleiren på Saurås, der hvor parkeringsplassen til gamle Åsane kirke ligger nå, sier Michael Stokke til bt.no.

Det var rundt seks hundre sovjetiske krigsfanger i de to leirene i Åsane. Kunnskapen om leirene og de som var fanger der, var lite kjent.

Her kan du lese mer om Sovjetiske krigsfanger i Norge.

To rømte, elleve skutt

— I november 1942 ble elleve av fangene henrettet. Det skjedde etter at to fanger rømte. De kom seg i skjul på en gård i Åsane, men ble angitt av nordmenn. I tillegg til at de to rømlingene ble skutt, plukket tyskerne også ut ni fanger til og henrettet dem for å statuere et eksempel. Dette er det største massedrapet på sovjetiske krigsfanger på Vestlandet, sier Michael Stokke.

Nikolaj Mojsejenko var en av de 27 sovjetiske fangene som ble drept i Åsane. Han kom til fangeleiren den 6. mai 1942. Dagen etter rømte han og to dager senere ble han skutt av tyskerne. Her kan du  lese mer om fangeleirene (pdf).

Stokke jobber i dag som ansvarlig for fangehistorien i Nord-Norge ved Narviksenteret.

Tyske fangekort i russiske arkiver

Stokke har ved hjelp av originale tyske fangekort klart å identifisere seks av de 27 sovjetiske fangene som ble drept i Åsane. Den sjette fant han i dag.

— Fangekortene lå i russiske arkiver helt til slutten av nittitallet. Nå har de skannet 800.000 fangekort og foretatt en utveksling av informasjon med tyske myndigheter, sier Stokke.

Det har dermed vært mulig å søke i det russiske arkivet. - Det er ingen enkel jobb, men målet er å identifisere alle fangene som ble drept i Åsane, sier Stokke.

Her finner du mer stoff om Sovjetiske krigsfanger i Norge.

- Gravd frem internasjonal historie

— Gjennom et årelangt arbeid på fritiden har Michael Stokke drevet arkivundersøkelser og intervjuer, ikke minst av eldre åsabuer. Mange skoleklasser er blitt fortalt historien om fangene og fangeleirene. Han har også holdt foredrag og arrangert utstillinger av gjenstander åsabuer har fått som takk fra krigsfanger i bytte for mat. Stokke har gravd frem en viktig del av Åsanes historie fra krigens dager. Ikke bare lokal, men også nasjonal og internasjonal historie, sa leder av Åsane Historielag, Marianne Herfindal Johannessen, da hun delte ut kulturvernprisen i Åsatun.

I 2010 fikk Stokke den Russiske føderasjons forsvarsministers medalje: «For meritter i forevigelsen av minne om de falne forsvarere av fedrelandet for sin store innsats i forevigelsen av minnet om de falne sovjetiske militære».

KULTURVERNPRISEN: Michael Stokke ble tildelt Kulturvernprisen for Åsane 2011.
MORTEN JØRGENSEN
FANGELEIR: Her er fangeleiren på Saurås i Åsane.
SKUTT: Nikolaj Mojsejenko kom til fangeleiren i Åsane den 6. mai 1942. Dagen etter rømte han og to dager senere  ble han skutt av tyskerne.