Han må også betale 2000 kroner i saksomkostninger.

Kultursjefen nektet først å vedta forelegget, men nå har altså tingretten slått fast at han ikke var tilstrekkelig aktpågivende og varsom da ulykken skjedde.

Jenten ble påført en lettere hjernerystelse, samt skader i kneet.