Åsane Kulturråd vil arbeide hardt for at politikerne i 2009 avsetter vesentlig mer midler til å støtte det lokale frivillige kulturarbeidet med, både i form av driftstøtte og aktivitetstøtte. På denne måten kan politikerne være med å skape en noe enklere hverdag for de mange ledere i lag og foreninger, som i dag må bruke mye av sin tid på å skaffe økonomi til foreningens aktivitet.

Åsane Kulturråd vil dessuten arbeide hardt for en styrking av kulturkontorene. På denne måten vil service og tjenestetilbudet til lokale lag og foreninger bli bedre, og kulturkontorene vil bli satt bedre i stand til å bistå i gjennomføring av viktige fellesoppgaver i bydelen.

For Åsane gjelder det først og fremst realisering av nytt kulturhus, sikre videreføring av Åsane Kulturfestival og få muligheten til å starte et arbeid med kulturminne-registrering i bydelen.

Det blir en viktig oppgave å følge opp at amatørkulturplanens store ambisjoner blir ivaretatt i forbindelse med de årlige budsjettbehandlingene i Bergen Kommune. Åsane Kulturråd starter dette arbeidet nå.

Førstkommende onsdag arrangeres det et åpent møte , hvor leder for komiteen for kultur, idrett og næring og varaordfører Trude Drevland, skal innlede om Kommunens satsing på amatørkulturen.

Hva bør det satses på av amatørkultur i Åsane? Si din mening i kommentarfeltet under.

Det blir viktig å videreføre Åsane Kulturfestival, mener Åsane Kulturråd. Her spiller Kristina Jakobsen og Susanne L. Skogedal fra Åsane unge strykere under festivalen. ARKIVFOTO: ROLF F. SKOGEDAL