— Dette vil sette bom for alle planer vi har for å få kulturminnene i Gravdal frem i lyset, sier Rolf Zakariassen i Laksevåg kulturhistoriske forening.

Han viser hvor det er planlagt et nytt veikryss som skal betjene det nye boligfeltet. Rett foran prydhagen til den 260 år gamle Kommandantboligen skal hundrevis av fremtidige beboere kjøre til og fra boligene sine.

Både naboer og Statens vegvesen har advart mot denne veiløsningen, men mandag blir den trolig vedtatt av bystyret. Laksevåg kulturhistoriske forening varsler at de vil klage avgjørelsen inn for Fylkesmannen.

— De bryter loven om kulturminner på flere punkter. Veien vil ødelegge det ytre rommet for kommandantboligen og hageanlegget, mener historiker Kjell Fossen.

400-500 boliger

En enstemmig komité for miljø og byutvikling støttet reguleringsplanen for Gravdalsfeltet, den første delen av en storstilt utbygging i Gravdal/Kvarven-området. Totalt er det planlagt 400-500 boliger i skråningen.

Det første feltet vil gi rundt 100 nye boliger. I tillegg åpner planen for et næringsområde der det i dag drives hagesenter. Skifte Eiendom planlegger å selge tomter til 300-400 boliger på Forsvarets gamle område på Kvarven. I tillegg er det varslet reguleringsplaner for boliger både i Banuren og i Gamle Gravdal. Samtlige nye beboere må kjøre forbi Kommandantboligen og opp en skarp sving.

Statens vegvesen er skeptisk. «Vi er i tvil om det er mulig å etablere et kryss her som kan oppfylle normalkravene», skriver etaten i en kommentar.

Vil ha en annen løsning

Kulturvernerne på Laksevåg har innsett at de ikke kan stanse utbyggingen, men håper fortsatt på en annen veiløsning.

— Hvis denne planen blir vedtatt vil den binde all fremtidig utvikling i området. All trafikk vil måtte gå langs Gravdalsveien, sier Zakariassen og Arthur Træen i foreningen.

De har lansert en alternativ tilførselsvei langs Banuren, i skråningen vest for Gravdalsvannet. Den vil bli lengre og dyrere å bygge ut, men vil gi tilgang direkte fra motorveien.

— Dessuten vil en slik vei kunne brukes av turgåere til Kvarven og Lyderhorn, som i dag må parkere på Nutecs område, sier Træen.

Byråd Øistein Christoffersen (Frp) mener Banuren-løsningen er urealistisk.

— For det første går den gjennom et område som er avsatt til landbruk, natur og friluftsbruk. Dessuten krever den skjæringer i landskapet som blir veldig synlige. Til sist har du de økonomiske argumentene, sier han.

- Tåler trafikken

Byråden mener Gravdalsveien vil tåle trafikkøkningen.

— Nå er det snakk om rundt 100 boliger. Vi har lagt inn en rekkefølgebestemmelse som sier at før vi kan tillate ytterlige utbygging i området, må veien utvides og utbedres, sier han.

Seksjonssjef Grethe Vikane i Statens vegvesen skriver i et brev at det vil by på «store problemer å oppruste den eksisterende veien, både arealmessig og økonomisk», og anbefaler at man ser på alternative løsninger i fremtiden.

— Ville det ikke vært bedre å lage en helhetlig reguleringsplan for hele området?

— Jo, det foreslo også det forrige byrådet, men ble nedstemt i bystyret. Men det er også et spørsmål hvor lenge utbyggere skal vente på det offentlige. Planleggingen av Gravdalsfeltet har tatt fem år, sier Christoffersen.

Synspunkter? Diskuter saken her!

I FORSVAR: Den gamle Kommandantboligen i Gravdal er pusset opp og brukes som selskapslokaler. Veien foran blir tilførselsvei for flere hundre nye boliger i området. Rolf Zakariassen (t.v.) og Kjell Fossen mener det vil gjøre ubotelig skade på kulturminnet.
Silje Katrine Robinson
HISTORISK: Lystgården Gravdal fikk sitt utseende under eie av stortingsmannen og kunstvennen August Konow. Dette maleriet av F. W. Schiertz viser anlegget slik det så ut i 1842.