Landbruksminister Lars Sponheim (V) overlater til Hordaland selv å prioritere bruken av midlene.

To pilotfylker

— Men jeg føler meg ganske overbevist om at den største miljøutfordringen i fylket er gjengroing av kulturlandskap og kulturminner som forsvinner, sier Sponheim til BT. Han forteller at regjeringen har utpekt Hordaland og Hedmark som pilotfylker for miljøprogram i jordbruket.

Hordaland får 16,8 millioner kroner både i 2005 til tiltak innenfor programmet. I 2006 økes bevilgningen til 19,5 millioner. Også i 2004 blir det ekstramidler innenfor pilotprosjektet, men størrelsen er ennå ikke avklart.

Ingen fylker opplever større gjengroing av kulturlandskap enn nettopp Hordaland.

— Gjennom dette tiltaket får kommunene og fylket adgang til flere virkemidler og tilskuddsordninger. I bunnen av dette ligger også starten på et regimeskifte i landbrukspolitikken. Den har vært sentralistisk og detaljstyrt av departementet. Kommunene har vært rene operatører. Dette vil regjeringen ha slutt på, sier Sponheim.

Bidrar til gjenskaping

Tidligere er det bestemt at kommunene overtar ansvaret for miljøvirkemidlene i landbruket fra 2004.

Landbruksminister Sponheim medgir at det er grenser for hvor stor del av kulturlandskapet det er mulig å gjenskape i fordums prakt.

— Noen få prosent i jordbruksavtalen endrer ikke hovedbildet. Kulturlandskapet har vært i kontinuerlig endring helt siden vestlendinger begynte å utvandre til Amerika på slutten av 1800-tallet, sier Sponheim.

Statsråden mener likevel tilskuddsordningene kan bidra til å gjenskape mange kulturlandskapsperler. Sponheim nevner Havråtunet på Osterøy som forbilde.