Veier og kjøpesentre legger beslag på viktige arealer og setter sitt preg på bydelen, i tillegg blir Åsane voldtatt av gjennomgangstrafikk. Det skaper ikke de beste forhold for en felles identitet. Kan lokalhistorie gi en motvekt, og bidra til noe felles, og til en god utvikling? Åsane historielag håper det siste, men det krever innsikt og ikke minst innsats.

Derfor innbyr de til Kulturkonferanse i Åsane kulturhus lørdag klokken 12.00 . Innledere er Pål Engesæter, journalist i BT, Marianne Herfindal Johannessen, leder i Åsane historielag og Mette Svanes, plansjef i Bergen kommune. Møteleder blir Jan Reidar Rasmussen, tidligere kultursjef ved Arna og Åsane kulturkontor. Etter innlederne blir det debatt.

Arrangementet er gratis, men på grunn av servering er det påmelding innen fredag klokken 15.00, enten til «aasane.historielag@broadpark.no», telefon 55567113 eller 41146836.

Åsane historielag har arbeidet flittig og godt de siste årene, og kommet opp i 400 medlemmer. Det viser at de er på rett vei, og folk har interesse av arbeidet de gjør. Historielaget har ideer og tanker for arbeidet videre, men de jobber på fritiden.

– Det er derfor begrenset hva vi kan klare, sier lederen, og legger til:

– Vi trenger dere alle!

Besøk Åsane Historielag på nett.