Vi setter fokus på samspillet mellom kultur, næringsliv, frivillig lokalt engasjement og kommunen. Et godt samarbeid kan bli avgjørende for om vi klarer å skape et levende og trivelig Åsane bydelssentrum i framtiden.

Innledere:

  • Rådgiver Kulturhusplan DA: Rune Håndlykken
  • Seksjonsleder for kultur i Bergen kommune: Øyvor Johnson
  • Steen & Strøm: Allan Sønderbæk
  • Arealplanlegger i Bergen kommune: Gyda Strømmen
  • Leder Åsane Kulturråd: Roald Heggernes
  • Møteleder: Jan Reidar Rasmussen

Påmelding til Arna og Åsane kulturkontor, postboks 204 Ulset, 5873 Bergen, tlf 55 56 71 15, faks 55 56 71 06, epost: arnaogaasane.kulturkont@bergen.kommune.no

Påmeldingsfrist: Snarest, og senest 22. oktober.

Sted: Åsane Kulturhus.

Billettpris: Gratis.

Arrangør: Åsane Kulturråd og Folkeakademiet i Åsane.