Åsane kulturfestival er en årlig mønstring av kulturlivet i Åsane. Målet med festivalen er å vise bredde og mangfold, dybde og kvalitet i det lokale kulturliv. Den skal skape engasjement og økt oppslutning om de kulturelle aktiviteter i bydelen, og bidra til bedret kvalitet og omfang av bydelens kulturtilbud.

Åsane kulturfestival varer til søndag 26. oktober.