Av Siv Gørbitz , bystyrekandidat for FrP

Det synes som at vi ikke klarer å avlive myten om at FrP motarbeider kulturlivet. Det er våre motstandere som klomholder på den myten. Vi andre vet bedre. For det må være opplagt at FrP er like glad i kunst og kultur som alle andre, men at vi rett og slett i enkelte tilfeller har prioritert å legge vekt på det som vi mener er enda mer nødvendig utfra pengesekken som er tilgjengelig, primæroppgavene i samfunnet. Oppgaver som gjerne tidligere er forsømte eller andre viktige oppgaver som dukker opp.

Jeg reagerer når jeg leser i BT 24 juli at ” Frp vil rasere kulturen” Hva er det vi vil rasere? Og da må jeg samtidig spørre hva disse motstanderne egentlig ligger i ”kultur”-begrepet?

Enig eller uenig? Si din mening i kommentarfeltet under!

Jeg tenker kultur er et dynamisk begrep. Og som en del av begrepet sees viten, trosretning, kunst, moral, rett og vaner, men også alle de erfaringer mennesker som en del av et samfunn har tilegnet seg. Vi kan si at kultur er noe vi lærer gjennom sosialisering og erfaringer, mens medfødte behov som søvn, mat, mellommenneskelige relasjoner og sex er grunnleggende og naturlige behov hos mennesket. Vi er født med de samme biologiske behov, mens forskjellen kommer til uttrykk gjennom kulturen og den måte vi velger å tilfredsstille våre behov.

Kultur er altså måter å leve sammen på og kultur er alt som er mulig å lære i samfunnet. Snakker vi om kultur som levemåte kan det omfatte de tanker og ideer, samt holdninger og handlinger som er knyttet til et bestemt samfunn eller gruppe. Snakker vi om kultur som uttrykk tenker jeg hovedsakelig på teater, dans, musikk, bilde, litteratur, idrett og friluftsliv. Er det dette motstanderne våre mener at vi vil rasere?

Som kunstner har jeg mang en gang vært fortvilet over kommunens lille bidrag til mine kulturelle aktiviteter og prosjekter, som for eksempel Trollskogen på Fløyen eller teaterforestillinger som Nøkkelmannen, med tusenvis av barn involvert. Hva jeg har fått i støtte kan alle lett finne ut av på nettet. Det er nemlig ikke lukrativt å drive kulturelle aktiviteter i byen. En teaterproduksjon er foreksempel minst 10 ganger dyrere enn folk tror. Igjennom flere års arbeid med for eksempel Bergen Byspill, har jeg erfart at lønningene pr artist har ligget på et par kroner timen. Og husk at det er andre som sitter ved roret, og jeg tror ikke bidragene kan bli mindre med FrP i ledelse. Så kan en spørre seg om jeg som kunstner skal regne med å få støtte av kommunen på alle mine ville påfunn. Skal alle med ideer hente ut penger av kommunen? Jeg har oppdaget at næringslivet og alle fondene stiller opp på det de mener er gode ideer. Nei, FrP vil ikke rasere verken teater, dans, musikk, bilde, litteratur, idrett og friluftsliv, ei heller Kunst som regnes som en del av området kultur som uttrykk. ”FrP vil ivareta de kunst og kulturskatter som naturlig knyttes til Bergen.” står det i programmet vårt.

For å unngå misforståelser kan det være en fordel å vite hva man mener når man bruker ordet kultur. UNESCO definerer kultur som ” måter å leve sammen på” og kultur skal bidra til at enkeltmennesket får flere valgmuligheter i samfunnet og få tilgang til flere samfunnsgoder. ”Valgmulighetene” er helt etter FrP sine visjoner,også når det gjelder kultur.