— Hovedgrunner er at jeg er interessert i natur. Jeg har gått turer i området og er redd for at denne fantastiske kulturperlen skal bli rasert, sier maler Ørnulf Opdahl.

Han er overrasket over at den forrige regjeringen kunne gjøre om på et vedtak i et fredet område. Sammen med blant andre Helge Jordal, Karoline Krüger, Herborg Kråkevik, Leif Ove Andsnes og Anne Grete Preus har han signert et protestskriv mot det de kaller rasering av en internasjonal kulturskatt.

«Baroniet Rosendal, Folgefonna Nasjonalpark og Hattebergvassdraget utgjør til sammen en av de mest sentrale natur- og kulturskatter i Nord-Europa. Samspillet mellom natur og kultur i dette unike området er uten sidestykke i Norge. Derfor er Baroniet Rosendal fredet etter kulturminneloven, Folgefonna nasjonalpark omfattet av strenge vernetiltak og Hattebergvassdraget besluttet vernet av to Storting», skriver de i en pressemelding.

PROTEST: Billedkunstner ØrnulfOpdahl er en av mange somprotesterer på naturinngrepet.FOTO: SILJE GRIPSRUD